کتابخانه احادیث شیعه

پيامدهاى مجادله زياد

امام على عليه السلام : سبب دشمنى و كينه توزى، مجادله زياد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه زياد مجادله كند، از خطا ايمن نماند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كانون بدى ها، لجاجت و مجادله زياد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با وجود مجادله زياد، دوستى و محبّت جايى ندارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه به ناحق مجادله بسيار كند، كورى او از [درك] حق دوام يابد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شك بر چهار پايه استوار است: بر مجادله و وحشت و ترديد و خود باختگى. كسى كه مجادله را شيوه خود گرداند، شبش صبح نشود (از تاريكى شكّ به روشنايى يقين نرسد).
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454