کتابخانه احادیث شیعه

شوخى و مسخرگى

امام على عليه السلام : بسا شوخى اى كه به جدّ انجامد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بترس تا بر حذر باشى و مسخرگى نكن كه كوچك مى شوى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مسخرگى و بازى و شوخى زياد و خنده و چرند گويى دورى كن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : چيره آمدنِ مسخرگى، عزم جدّى را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه زياد شوخ و غير جدّى باشد، نادان شمرده شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مسخرگى زياد، نشانه نادانى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مسخرگى اش زياد باشد، جدّيتش از بين برود (مردم سخنان و كردارهاى جدّى او را نيز به شوخى گيرند و به آنها اهميتى ندهند).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مسخرگى را عادت خود قرار دهد، جدّى بودنش شناخته نشود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مسخرگى بر او چيره آيد، خردش تباه شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه عقلش كم باشد، شوخى و جدّى نبودنش زياد باشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كامل، آن كسى است كه جدى بودنش بر مسخرگى اش چيره آيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خردمندترين مردم كسى است كه جدّى بودنش بر مسخرگى اش چيره باشد و در برابر هوسِ خود از عقلش كمك گيرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454