عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

هرگاه فرومايگان، پادشاه شوند

امام على عليه السلام : هرگاه فرومايگان ، پادشاه (فرمانروا) شوند، گران مايگان هلاك مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه لئيمان چيره شوند، كريمان مقهور مى گردند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه پادشاه (مالك) شود انحصار طلب مى گردد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

اَلاِْفْراطُ فِى الْمَلامَةِ يَشُبُّ نيرانَ اللَّجاجِ؛
زياده‏ روى در سرزنش كردن، آتش لجاجت را شعله‏ ور مى ‏سازد.

تحف العقول ، ص 84

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3437