کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ترغيب به ياد كردن فراوان از مرگ

بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : ويران كننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. عرض شد : اى رسول خدا! ويران كننده خوشى ها چيست؟ فرمود : مرگ؛ زيركترين مؤمنان كسى است كه مرگ را بيشتر ياد كند و براى آن آماده تر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه ياد مرگ گناهان را مى زدايد و به دنيا بى رغبت مى كند. اگر در هنگام توانگرى به ياد مرگ باشيد آن را بر هم مى زند و اگر به هنگام نادارى به يادش باشيد، شما را به زندگيتان خشنود مى سازد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ بنده اى آن را بسيار ياد نكرد، مگر اينكه خداوند دلش را زنده گردانيد و مردن را بر او آسان ساخت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد؛ زيرا در هيچ فراوانى از مرگ ياد نشد، مگر اينكه آن را كاست و در هيچ اندكى ياد آن نشد، مگر اينكه آن را مُكفى ساخت.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كن، كه ياد هر چيز ديگرى را از ذهن تو مى برد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از انس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله بر جمعى كه در حال خنده بودند، گذشت. پس فرمود : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. گمان مى كنم فرمود : هيچ كس در تنگناى زندگى مرگ را ياد نكرد، مگر اينكه زندگى را بر او فراخ كرد و نيز در فراخى زندگى آن را يادآور نشد، مگر اينكه زندگى را بر او تنگ ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مرگ و روز بيرون آمدنتان از گورها و ايستادنتان در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ را فراوان ياد كنيد، تا مصيبت ها بر شما آسان شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در هنگامى كه نفْس هايتان شما را به سوى خواهش ها و شهوات مى كشانند، مرگ را فراوان ياد كنيد كه مرگ بهترين واعظ است. رسول خدا صلى الله عليه و آله اصحاب خود را به يادآورى مرگ بسيار سفارش مى كرد و مى فرمود : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه آن برهم زننده خوشى ها و پرده ميان شما و خواهش ها است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ به فرزند بزرگوارش حضرت حسن عليه السلام ـ نوشت : فرزندم! بسيار به ياد مرگ و به ياد آنچه در آن مى افتى و پس از مرگ به سوى آن كشانده مى شوى باش، تا آن گاه كه بر تو درآيد با تمام توان در برابرش آماده و براى آن كمر بسته باشى، نه آنكه ناگهان بر تو در آيد و چشمانت را خيره گرداند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را بسيار ياد كند، رغبتش به دنيا كم مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را فراوان ياد كند، از دنيا به قدر كفاف خرسند شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ انسانى مرگ را بسيار ياد نمى كند، مگر اينكه به دنيا بى رغبت مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافاً عَنِ النّاسِ، وَ سَعْياً عَلى أهْلِهِ، وَ تَعَطُّفاً عَلى جارِهِ، لَقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: بى نيازى از مردم؛ آسايش و رفاه خانواده و عائله اش؛ كمك و رسيدگى به همسايه اش؛ روز قيامت در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانى است.

وسائل الشّيعة: ج 17، ص 21، ح 5

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454