عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ترغيب به ياد كردن فراوان از مرگ

بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : ويران كننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. عرض شد : اى رسول خدا! ويران كننده خوشى ها چيست؟ فرمود : مرگ؛ زيركترين مؤمنان كسى است كه مرگ را بيشتر ياد كند و براى آن آماده تر باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه ياد مرگ گناهان را مى زدايد و به دنيا بى رغبت مى كند. اگر در هنگام توانگرى به ياد مرگ باشيد آن را بر هم مى زند و اگر به هنگام نادارى به يادش باشيد، شما را به زندگيتان خشنود مى سازد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ بنده اى آن را بسيار ياد نكرد، مگر اينكه خداوند دلش را زنده گردانيد و مردن را بر او آسان ساخت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد؛ زيرا در هيچ فراوانى از مرگ ياد نشد، مگر اينكه آن را كاست و در هيچ اندكى ياد آن نشد، مگر اينكه آن را مُكفى ساخت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : مرگ را فراوان ياد كن، كه ياد هر چيز ديگرى را از ذهن تو مى برد.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از انس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله بر جمعى كه در حال خنده بودند، گذشت. پس فرمود : برهم زننده خوشى ها را فراوان ياد كنيد. گمان مى كنم فرمود : هيچ كس در تنگناى زندگى مرگ را ياد نكرد، مگر اينكه زندگى را بر او فراخ كرد و نيز در فراخى زندگى آن را يادآور نشد، مگر اينكه زندگى را بر او تنگ ساخت.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مرگ و روز بيرون آمدنتان از گورها و ايستادنتان در پيشگاه خداوند عزّ و جلّ را فراوان ياد كنيد، تا مصيبت ها بر شما آسان شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در هنگامى كه نفْس هايتان شما را به سوى خواهش ها و شهوات مى كشانند، مرگ را فراوان ياد كنيد كه مرگ بهترين واعظ است. رسول خدا صلى الله عليه و آله اصحاب خود را به يادآورى مرگ بسيار سفارش مى كرد و مى فرمود : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا كه آن برهم زننده خوشى ها و پرده ميان شما و خواهش ها است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به فرزند بزرگوارش حضرت حسن عليه السلام ـ نوشت : فرزندم! بسيار به ياد مرگ و به ياد آنچه در آن مى افتى و پس از مرگ به سوى آن كشانده مى شوى باش، تا آن گاه كه بر تو درآيد با تمام توان در برابرش آماده و براى آن كمر بسته باشى، نه آنكه ناگهان بر تو در آيد و چشمانت را خيره گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را بسيار ياد كند، رغبتش به دنيا كم مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه مرگ را فراوان ياد كند، از دنيا به قدر كفاف خرسند شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : مرگ را فراوان ياد كنيد؛ زيرا هيچ انسانى مرگ را بسيار ياد نمى كند، مگر اينكه به دنيا بى رغبت مى شود.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه‏ السلام

خَمسُ خِصالٍ مَن لَم تَكُن فيهِ خَصلَةٌ مِنها فَلَيسَ فيهِ كَثيرُ مُستَمتِعٍ، أوَّلُهَا : الوَفاءُ، وَالثّانِيَةُ : التَّدبيرُ، وَالثّالِثَةُ : الحَياءُ، وَالرّابِعَةُ : حُسنُ الخُلُقِ، وَالخامِسَةُ ـ وهِيَ تَجمَعُ هذِهِ الخصِالَ ـ : الحُرِّيَّةُ
پنج خصلت است كه هر كس يكى از آنها در او نباشد، چندان قابل بهره‏ مندى نيست: نخست، وفادارى؛ دوم، عاقبت انديشى؛ سوم، حيا؛ چهارم، خوش‏خُلقى؛ پنجم، آزادگى؛ و اين [ آخَرى ]، جامع همه اين پنج صفت است

خصال : ص 284 ، ح 33

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3421