عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آرزوى مرگ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ يك از شما آرزوى مرگ نكند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ يك از شما به خاطر گزندى كه به او مى رسد ، مرگ را آرزو نكند؛ و اگر ناچار به اين كار شد، بگويد : بار خدايا! تا زمانى كه زندگى براى من بهتر است مرا زنده بدار و هرگاه مرگ برايم بهتر بود، مرا بميران.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ يك از شما به سبب گزندى كه به او مى رسد، هرگز آرزوى مرگ نكند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ چون در بيمارىِ عباس به عيادتش رفت و ديد او مى نالد و آرزوى مرگ مى كند ـ فرمود : اى عباس! اى عموى رسول خدا! آرزوى مرگ مكن. اگر نيكوكار باشى، بر نيكى هايت مى افزايى و اين براى تو بهتر است و اگر بدكار باشى و مرگت به تأخير افتد، از بدى هايت دست برمى دارى و اين براى تو بهتر است ؛ هيچگاه تمنّاى مرگ نكن .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى سعد! آيا پيش من آرزوى مرگ مى كنى؟ اگر تو براى آتش آفريده شده باشى و آتش براى تو، در اين صورت آتش چيزى نيست كه به سويش بشتابى و اگر تو براى بهشت آفريده شده باشى و بهشت براى تو، در اين صورت، اگر عمرت طولانى شود و كار نيكو انجام دهى، اين برايت بهتر است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تمنّاى مرگ نكنيد؛ چون با مرگ رشته عمل قطع مى شود و انسان باز نمى گردد تا بدى هايش را جبران [و خدا را راضى] كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : تمنّاى مرگ نكنيد؛ زيرا هول و هراس قيامت سخت است و اين از خوشبختى است كه عمر بنده طولانى شود و خداوند توبه روزيش فرمايد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ گاه كسى از شما آرزوى مرگ نكند؛ چرا كه نمى داند براى خود چه پيش فرستاده است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ يك از شما آرزوى مرگ نكند، مگر اينكه به عمل خود اطمينان داشته باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ به حارث همْدانى ـ فرمود : مرگ و پس از مرگ را فراوان ياد كن و هرگز آرزوى مرگ مكن، مگر با شرطى استوار.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ به مردى كه آرزوى مرگ مى كرد ـ فرمود : آرزوى زندگى كن، تا اينكه [خداى را ]اطاعت كنى و معصيتش نكنى؛ زيرا كه اگر زنده باشى و اطاعت كنى، برايت بهتر از اين است كه بميرى و نه طاعت كنى و نه معصيت.

پرینت احادیث

كشف الغمّة : امام كاظم عليه السلام به مردى كه آرزوى مرگ مى كرد فرمود: آيا ميان تو و خداوند خويشاوندى اى است كه به خاطر آن تو را كمك رساند؟ عرض كرد : خير. فرمود : آيا خوبى هايى كه بر بدى هايت فزونى داشته باشد پيش فرستاده اى؟ عرض كرد : خير. فرمود : پس، در اين صورت تو هلاكت ابدى را آرزو مى كنى !

پرینت احادیث

الزهد للحسين بن سعيد ـ به نقل از سلمان ـ : اگر مسأله سجده كردن براى خدا و همنشينى با عدّه اى كه از دهانشان سخنان نيكويى چون خرماى ناب بيرون مى ريزند در ميان نبود، هر آينه تمنّاى مرگ مى كردم.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450