کتابخانه احادیث شیعه

دارايى، خاستگاه خواهش هاست

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر امّتى گوساله اى [چون گوساله سامرى ]دارد كه آن را مى پرستند و گوساله اين امّت دينارها و درهم ها هستند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دينار و درهم، كسانى را كه پيش از شما بودند نابود كرد و اين دو نابود كننده شماست.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب : وقتى ابن مسعود در حال پرداخت عطاى مردم بود مردى آمد و او هزار درهم به آن مرد بخشيد. سپس گفت : بگيرش ؛ زيرا از رسول خدا صلى الله عليه و آله شنيدم كه مى فرمود : جز اين نيست كه پيشينيان شما را درهم و دينار هلاك كرد و اين دو هلاك كننده شماست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال مايه شهوت هاست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، تاراج حادثه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، آرزوها را تقويت مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، مايه آرامش و خوشىِ وارث است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، سبب فتنه هاست و تاراج حادثه هاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، باعث مشقّت است و مَرْكب رنج.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، صاحبش را در دنيا گرامى مى سازد و نزد خداى سبحان او را خوار مى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، صاحب خود را در دنيا بالا مى برد و در آخرت پايينش مى آورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال، براى صاحب خود وبال است، مگر آنچه كه [براى آخرتش ]پيش فرستد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى، [باعث] فتنه نفْس است و تاراج پيشامدهاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من، سَرور مؤمنانم و مال، سرور ستمگران، مال، رياست نمى كند بلكه به وسيله آن رياست مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : من، سَرور مؤمنانم و دارايى، سرور نابكاران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايىِ تو در زمان حياتت ستاينده توست و پس از مرگت نكوهنده تو.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مالدار، در رنج و تعب است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ثروت و دارايى، سرچشمه اندوههاست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اندازه دارايى ، غم و اندوه ها دو چندان مى شود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا عَيشَ أهنَأُ مِن حُسنِ الخُلقِ؛

زندگى‏ اى گواراتر از خوشخويى، نيست.

علل الشرائع : 560/1

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454