عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

دوست داشتن مال حلال

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از مردانگى است، بهسازى و رشد دادن مال.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه نيكوست مال شايسته براى مردِ شايسته.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دشنام دادن به مؤمن گناه است و جنگيدن با او كفر و خوردن گوشتش (غيبت كردن از وى) نافرمانى خدا و حرمت مالش، چون حرمت خون اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه مالش را بهبود نبخشد، مالى به دست نياورده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توانگرى، نا آقا را آقا مى كند. دارايى بى پشتيبان را نيرومند مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ثروت، خطاى صاحبش را درست مى نماياند و درستى (حقانيّت) دشمن او را نادرست جلوه مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : توانگرى، در غربت وطن است و نادارى در وطن غربت.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : بهره بردارى از مال (به كار انداختن سرمايه) كمال مردانگى است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : خيرى نيست در كسى كه دوست نداشته باشد از راه حلال مال به دست آورد، تا به وسيله آن آبرويش را حفظ كند و بدهكاريش را بپردازد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در كسى كه دوست نداشته باشد از راه حلال مال به دست آورد، تا به وسيله آن آبرويش را نگه دارد و بدهكاريش را بپردازد و صله رحم به جا آورد خيرى نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : به بهره بردارى از مال بپرداز ؛ زيرا كه اين كار مايه سربلندى بزرگوار و سبب بى نياز شدن از فرومايه است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چه نيكو ياورى است دنيا براى آخرت.

پرینت احادیث 

امام علی عليه ‏السلام :

مَن أحَبَّ شيئاً لَهِجَ بِذِكرِهِ؛
هركه چيزى را دوست بدارد، ياد آن ورد زبانش شود.

غرر الحكم ، ح7851

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450