کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

دارايى آن است كه مردم را سود رساند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در دارايى تو سه نفر شريكند : خودت، تلف و نابودى، و وارث. پس، اگر مى توانى كارى كن كه نا توانترين اين ها نباشى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى آن است كه مردم را سود رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس مال و ثروتى جمع كند تا به وسيله آن به مردم سود رساند، مردم از او فرمان برند و هر كس براى خودش جمع كند، مردم او را ضايع كنند (فرمانش را نبرند يا نابودش كنند).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال و ثروت، صاحب خود را تا زمانى كه آن را بذل و بخشش كند، گرامى مى گرداند و هرگاه بخل ورزد خوارش مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دارايى ، تو را سود نرساند مگر آن گاه كه از تو جدا شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : راستى كه بخشيدن اين مالْ پس انداز است و نگهداشتن آن فتنه (گرفتارى).
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مال و ثروت وبالى است براى صاحبش، مگر آنچه كه [براى آخرتش ]پيش فرستد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خرج كردن اين مال در راه طاعت خدا بزرگترين نعمت است، و مصرف كردنش در راه معاصى او بزرگترين محنت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هرگاه بنده بميرد، فرشتگان گويند : چه پيش فرستاد؟ و مردم گويند : چه بر جاى گذاشت؟ پس، زيادى مال خود را پيش فرستيد، تا براى شما باشد و بر جاى نگذاريد تا مايه حسرت شما گردد؛ زيرا محروم كسى است كه از خير و منفعت مال خود محروم بماند و سعادتمند كسى است كه ترازوهاى اعمالش از صدقات و خيرات سنگين شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از مال و دارايى به اندازه ضرورت خود نگه دار و زيادى آن را براى روز نيازمندى خود پيش فرست.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454