عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

يعقوب و يوسف عليهما السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نصف زيبايى، به يوسف داده شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بزرگوار، پور بزرگوار، پور بزرگوار، پور بزرگوار، يوسف پور يعقوب پور اسحاق پور ابراهيم است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خدا رحمت كناد برادرم يوسف را. اگر بعد از آن مدّت دراز زندان، پيك نزد من مى آمد من هم بى درنگ همان جوابى را مى دادم كه يوسف داد و گفت : «نزد اربابت برگرد و از او بپرس كه چگونه است حال آن زنان؟».

پرینت احادیث

الأمالى للطوسى : هنگامى كه يعقوب به ديدن يوسف رفت، يوسف عليه السلام با موكب خود به استقبال او آمد. در راه بر همسر عزيز مصر گذشت كه در غرفه خود مشغول عبادت بود، همسر عزيز با ديدن يوسف او را شناخت و با صدايى حزين به يوسف گفت : هان! اى سواره! مرا به اندوهى دراز گرفتار ساختى. چه نيكوست تقوا و پرهيزگارى، چگونه بردگان را آزاد كرد؟! و چه زشت است گناه، چگونه آزادها را برده ساخت؟!

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

قوتُ الأجسادِ الطَّعامُ، وقوتُ الأرواحِ الإطعامُ؛
خوراك بدنها، غذاست و خوراك جانها، اطعام كردن.

مشكاة الأنوار، ص 325

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450