کتابخانه احادیث شیعه

محمّد از زبان محمّد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من تربيت شده خدا هستم و على تربيت شده من.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من يك رحمت اهدا شده [از جانب خدا ]هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى مردم! من در حقيقت رحمتى اهدايى [از جانب خدا ]هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من همان دعاى ابراهيم هستم كه هنگام ساختن پايه هاى كعبه گفت : «اى پروردگار ما! در ميان آنان رسولى از خودشان برانگيز···».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من همان دعاى ابراهيم هستم، و آخرين كسى كه به ظهورِ من بشارت داد عيسى بن مريم بود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من پشت و پناه مسلمانان هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خود ستايى نيست، من سرور فرزندان آدم هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : قصدم فخر فروشى نيست، من در روز قيامت سرور فرزندان آدم هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من نخستين كسى هستم كه زمين بر او شكافته مى شود (از گور برمى خيزد) .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زمانى كه مردم برانگيخته شوند، من نخستين كسى هستم كه [از گور] بيرون مى آيد و آنگاه كه به پيشگاه خدا در آيند، من خطيب آنان هستم و هرگاه نوميد شوند، من نويد دهنده ايشانم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : در روز قيامت، من از همه پيامبران بيشتر پيرو دارم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خود ستايى نيست، من جلودار پيامبرانم ؛ خود ستايى نباشد، من خاتم پيامبرانم؛ خود ستايى نيست، من نخستين شفاعت كننده و نخستين كسى هستم كه شفاعتش پذيرفته مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من نخستين كسى هستم كه دَرِ بهشت را مى كوبد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نخستين كسى كه روز قيامت بر خداى عزيز جبّار وارد مى شود، من هستم و كتاب او و اهل بيت من و سپس امّتم. آنگاه از آنان مى پرسم كه با كتاب خدا و اهل بيت من چه كردند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من نزديكترين مردم به پسر مريم هستم؛ پيامبران فرزندان يك پدر و چند مادرند .حديث ، ميان من و پسر مريم پيامبرى وجود ندارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من در دنيا و آخرت نزديكترين مردم به عيسى بن مريم هستم، ميان من و او پيامبرى وجود ندارد. پيامبران همگى فرزندان يك پدر و چند مادر هستند؛ مادرانشان گوناگون است و دينشان يكى است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من محمّد و احمد هستم، من پيامبر رحمت هستم، من پيامبر حماسه هستم، من مقفّى و حاشِر هستم و با [شعار ]جهاد برانگيخته شده ام نه براى كشت و كار .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من فصيح ترين شما هستم . من از قريشم و زبانم زبان [قبيله ]بنى سعد بن بكر است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من خدا پرواترين شما و آگاهترينتان به حدود خداوندم هستم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : با تقواترين و خدا شناسترين شما، من هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من به چهار چيز برترى داده شده ام :··· به وسيله رعب و وحشت يارى داده شده ام كه به مسافت يك ماه راه، پيشاپيش من حركت مى كند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به من چهار برترى بر ديگر پيامبران داده شده است : من به سوى همه مردم فرستاده شده ام، همه زمين براى من و امت من سجده گاه و پاك كننده قرار داده شده است ··· به وسيله رعب و وحشت يارى شده ام كه از مسافت يك ماه راه، خداوند در دل دشمنان من رعب مى افكند و غنائم براى ما حلال شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند بر من منت گذارد و فرمود: تو را با رعب و وحشت يارى دادم، در حالى كه هيچ كس را با آن يارى ندادم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پنج چيز به من داده شده كه پيش از من به احدى داده نشده است : زمين براى من سجده گاه و طهور قرار داده شد، غنيمت براى من حلال گرديد، با رعب و وحشت يارى داده شدم، جوامع الكلام (قرآن) به من داده شد و شفاعت به من عطا گرديد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره برترى خود بر ابراهيم عليه السلام ـ فرمود : اگر ابراهيم عليه السلام ، خليل خدا بود، من محمّد، حبيب او هستم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هان! به خدا قسم كه من در آسمان امين هستم و در زمين نيز امينم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند هيچ مخلوقى نيافريد كه نزد او از من برتر و گراميتر باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من نخستين كسى بودم كه به پروردگارم ايمان آوردم و نخستين كسى بودم كه جواب داد، آنگاه كه خداوند از پيامبران پيمان گرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت [و گفت ]كه آيا من پروردگار شما نيستم؟ من نخستين پيامبرى بودم كه گفت : چرا.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من نخستين كسى هستم كه آفريده شد و آخرين پيامبرى هستم كه مبعوث گشت .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پنج چيز به من داده شده كه به هيچ يك از پيامبران پيش از من داده نشده است : به سوى سفيد و سياه و سرخ فرستاده شده ام. زمين براى من طهور و سجده گاه قرار داده شده، به واسطه رعب و وحشت يارى داده شده ام. غنائم براى من حلال شده، در حالى كه پيش از من براى هيچ كس ـ يا فرمود : هيچ پيامبرى ـ حلال نبوده و سخنان جامع به من عطا شده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : به من سخنان جامع داده شده و كلام برايم كاملاً مختصر شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به پيامبر صلى الله عليه و آله گفته شد : آيا هرگز بُتى پرستيده اى؟ فرمود : نه. گفتند : آيا هرگز شراب نوشيده اى؟ فرمود : نه. همواره مى دانستم كه آنچه مردم انجام مى دهند كفر است، در حالى كه هنوز نمى دانستم كتاب و ايمان چيست .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از اين سخن پيامبر صلى الله عليه و آله كه : من فرزند دو ذبيح هستم ـ فرمود : مقصود اسماعيل بن ابراهيم خليل عليه السلام و عبد اللّه بن عبد المطلّب است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454