عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

مقدم داشتن مردم بر خود و خانواده اش

امام باقر عليه السلام ـ به محمّد بن مسلم ـ فرمود : اى محمّد! آيا فكر مى كنى رسول خدا صلى الله عليه و آله ، از زمانى كه خداوند او را برانگيخت تا وقتى جانش را گرفت، سه روز پياپى از نان گندم سير خورد؟! نه به خدا قسم! آن حضرت از زمانى كه خداوند او را برانگيخت تا وقتى جانش را گرفت، هيچ گاه سه روز پياپى از نان گندم سير نخورد
هان! من نمى گويم كه چيزى پيدا نمى كرد [تا بخورد]. آن حضرت گاهى اوقات به يك نفر صد شتر جايزه مى داد. بنا بر اين، اگر مى خواست بخورد، مى توانست.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله شب هاى پياپى با خانواده اش گرسنه مى خوابيدند و شامى براى خوردن نمى يافتند. بيشترين غذاى آنها نان جو بود.

پرینت احادیث

الطبقات الكبرى ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : به خدا قسم كه شب ها بر خاندان محمّد صلى الله عليه و آله مى گذشت و شامى براى خوردن نمى يافتند.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از عائشة ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله هيچ گاه سه روز پياپى سير غذا نخورد. اگر مى خواستيم مى توانستيم سير شويم، اما آن حضرت ايثار مى كرد.

پرینت احادیث

المحجّة البيضاء ـ به نقل از عائشة ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله تا لحظه اى كه از دنيا رفت هيچ گاه سه روز پياپى سير غذا نخورد. البته اگر مى خواستيم مى توانستيم سير شويم، اما ديگران را بر خود مقدّم مى داشتيم.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از عائشة ـ : تا زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله زنده بود، خاندان محمّد هيچ گاه دو روز پياپى از نان جو سير نخوردند.

پرینت احادیث

الطبقات الكبرى ـ به نقل از عائشة ـ : تا زمانى كه رسول خدا زنده بود، خانواده محمّد هيچ گاه سه روز پياپى صبحانه و شام را از نان جو سير نخوردند.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از انس بن مالك ـ : فاطمه عليه السلام تكّه اى نان جو به پيامبر صلى الله عليه و آله داد. حضرت به او فرمود : اين اولين غذايى است كه پدرت بعد از سه روز مى خورد.

پرینت احادیث

الترغيب و الترهيب ـ به نقل از حسن ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از اموال خود به مردم كمك مى كرد تا جايى كه [بر اثر تنگ دست شدن ]ازار خود را با پوست وصله مى كرد. تا زمانى كه زنده بود هيچ گاه نشد كه سه روز متوالى هم صبحانه بخورد و هم شام.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454