کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

مقدم داشتن مردم بر خود و خانواده اش

امام باقر عليه السلام ـ به محمّد بن مسلم ـ فرمود : اى محمّد! آيا فكر مى كنى رسول خدا صلى الله عليه و آله ، از زمانى كه خداوند او را برانگيخت تا وقتى جانش را گرفت، سه روز پياپى از نان گندم سير خورد؟! نه به خدا قسم! آن حضرت از زمانى كه خداوند او را برانگيخت تا وقتى جانش را گرفت، هيچ گاه سه روز پياپى از نان گندم سير نخورد
هان! من نمى گويم كه چيزى پيدا نمى كرد [تا بخورد]. آن حضرت گاهى اوقات به يك نفر صد شتر جايزه مى داد. بنا بر اين، اگر مى خواست بخورد، مى توانست.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله شب هاى پياپى با خانواده اش گرسنه مى خوابيدند و شامى براى خوردن نمى يافتند. بيشترين غذاى آنها نان جو بود.
نمایش منبع
الطبقات الكبرى ـ به نقل از ابن عبّاس ـ : به خدا قسم كه شب ها بر خاندان محمّد صلى الله عليه و آله مى گذشت و شامى براى خوردن نمى يافتند.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از عائشة ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله هيچ گاه سه روز پياپى سير غذا نخورد. اگر مى خواستيم مى توانستيم سير شويم، اما آن حضرت ايثار مى كرد.
نمایش منبع
المحجّة البيضاء ـ به نقل از عائشة ـ : رسول خدا صلى الله عليه و آله تا لحظه اى كه از دنيا رفت هيچ گاه سه روز پياپى سير غذا نخورد. البته اگر مى خواستيم مى توانستيم سير شويم، اما ديگران را بر خود مقدّم مى داشتيم.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از عائشة ـ : تا زمانى كه رسول خدا صلى الله عليه و آله زنده بود، خاندان محمّد هيچ گاه دو روز پياپى از نان جو سير نخوردند.
نمایش منبع
الطبقات الكبرى ـ به نقل از عائشة ـ : تا زمانى كه رسول خدا زنده بود، خانواده محمّد هيچ گاه سه روز پياپى صبحانه و شام را از نان جو سير نخوردند.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از انس بن مالك ـ : فاطمه عليه السلام تكّه اى نان جو به پيامبر صلى الله عليه و آله داد. حضرت به او فرمود : اين اولين غذايى است كه پدرت بعد از سه روز مى خورد.
نمایش منبع
الترغيب و الترهيب ـ به نقل از حسن ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله از اموال خود به مردم كمك مى كرد تا جايى كه [بر اثر تنگ دست شدن ]ازار خود را با پوست وصله مى كرد. تا زمانى كه زنده بود هيچ گاه نشد كه سه روز متوالى هم صبحانه بخورد و هم شام.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی عليه ‏السلام : :

الإعجابُ يَمنَعُ الازدِيادَ؛

خودپسندى و غرور، مانع پيشرفت و كمال است.

نهج البلاغه : حکمت 167

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459