عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

انصاف

امام على عليه السلام : انصاف، برترين فضايل است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نظام و رشته دين دو خصلت است : انصاف داشتن و همدردى و كمك نسبت به برادران.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف داشتن، برترين خصلت هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بزرگترين ثواب، ثواب انصاف است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف، زيور زمامدارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف داشتن محبّت و دوستى را دوام مى بخشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف دل ها را الفت مى بخشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف، اختلافات را از بين مى برد و موجب الفت و همبستگى مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف، خصلت بزرگان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف، مايه آسايش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تاج مرد، عزّت نفْس اوست و زيورش انصاف او .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با رعايت انصاف است كه پيوندها دوام مى يابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه انصاف (عدالت) به خرج ندهد، خداوند قدرت را از او بگيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه انصافش زياد باشد، انسانها به عادل بودن او گواهى دهند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انصاف داشتن، باعث افزايش دوستان مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آدم منصف، دوستان و دوستداران زيادى دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شخص با انصاف بزرگوار است؛ شخص ستمگر و حق كش فرومايه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كمتر پيش مى آيد كه زبان در نشر دادن زشتى يا نيكى [كسى ]انصاف به خرج دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زكاتِ قدرت، انصاف است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با ديگر مردم به انصاف رفتار كن و با مؤمنان به ايثار.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454