عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تماميّت و كمال نعمت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه شب و روز خود را سپرى كند و از سه چيز برخوردار باشد نعمت دنيا بر او تمام شده است : كسى كه بام و شامش را در تندرستى و آسودگى خاطر گذراند و خوراك روز خود را داشته باشد و اگر چهارمين نعمت را هم داشته باشد، نعمت دنيا و آخرت را كامل دارد و آن نعمت ايمان است.

پرینت احادیث

سنن الترمذى : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ خطاب به مردى كه دعا مى كرد و از خداوند تماميّت نعمت را مى طلبيد ـ فرمود : تماميّت نعمت چيست؟ عرض كرد : دعايى كه بدان خدا را بخوانم و اميد خير از آن داشته باشم. حضرت فرمود : تماميت نعمت، رفتن به بهشت و رستن از آتش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از كمال نعمت، فراوانى خِرد است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر نعمتى جز بهشت، حقير است و هر بلايى جز آتش عافيت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با فروتنى، نعمت كامل مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با شكيبايى بر طاعت خدا و محافظت بر آنچه كه پاسدارى آن را از كتاب خدا از شما خواسته است، كامل شدن نعمت هاى خدا را براى خود بجوييد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با شكيبايى بر طاعت خدا و دورى از معصيت او، نعمت هايش را بر خويش كامل سازيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خدا را سپاس و ستايش مى گويم؛ چون طالب تماميّت نعمت اويم و گردن نهاده عزّت اويم و پناه جوى از معصيت اويم .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : نعمت دنيا، امنيّت و تندرستى است و كمال نعمت آخرت، وارد شدن به بهشت است و بنده اى كه به بهشت نرود هرگز نعمت بر او تمام نشده است.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454