عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

سخنى درباره تهذيب نفس : جبران كردن تباهى نَفْس

امام على عليه السلام : جبران كردن تباهىِ نفْس، از جمله سودمندترين درست كردن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه از دست رفته هايش را جبران كند [كار خويشتن را] اصلاح گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : جبران كننده، در آستانه صلاح (سازندگى) قرار دارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : درست [به موقع] جبران كردن [خطاها و گناهان] سر لوحه صلاح [سازندگى ]است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چه دور است جبران كردن چيزهاى از دست رفته.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آنچه را در اوايل عمر خود از دست داده اى در اواخر عمرت جبران كن تا در آخرتت سعادتمند گردى.

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

مَن يَطلُبِ الهِدايَةَ مِن غَيرِ أهلِها يَضِلَّ؛
هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد، گمراه شود.

غرر الحكم ، ح 8501

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450