عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

عوامل خودسازى

امام على عليه السلام : سبب صلاح نفْس، دورى كردن از دنياست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از طريق جهادِ پيگير با نفْس هايتان بر آنها مسلّط شويد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خودسازى [در گرو] مبارزه با هواى نفْس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : از كوشش در راه خودسازى دست برمدار ؛ زيرا در اين راه چيزى جز جدّيت ، تو را كمك نمى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كمك كننده ترين عامل در راه خودسازى، قناعت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه مى تواند خودسازى كند كسى كه به اندك قانع نيست؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر خواهان خودسازى هستى، بايد صرفه جويى و قناعت و كم خواهى را پيشه كنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه نفْس تو در برابرت سركشى كرد، تو نيز در برابر او سركشى كن، تا رام تو شود و نفْس خود را درباره خودت فريب بده، تا فرمانبردار تو شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همنشينى با نابخردان اخلاق را تباه مى سازد و همچشمى با خردمندان اخلاق را مى سازد و خلايق گونه گونند و هر كس بر حسب طينت (ساختار روانى و بدنى) خود عمل مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تقواى الهى داروى درد دل هاى شماست··· و پاك كننده آلودگى جان هايتان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در وصيت به شريح بن هانى هنگامى كه او را به سردارى سپاهِ عازم شام گماشت ـ نوشت : بدان كه اگر از افتادن در ورطه امور ناخوشايند پروا نداشته باشى و نفْس خود را از بسيارى امور دل خواهش باز ندارى هوس ها تو را به سوى زيان هاى فراوانى خواهد كشاند. پس، در برابر نفْس خود عاملى بازدارنده باش و هنگام خشم، جلوى برآشفتگى خود را بگير و آن را درهم شكن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سبب خودسازى، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با پشت كردن به نفس [امّاره ]خود به [نفس فاضله و ناطقه انسانىِ ]خويشتن روى كن.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خواهان خودسازى و نگهدارى دين خود است، بايد از آميختن با دنيا پرستان دورى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اميدوارترين مردم به اصلاح نفْس كسى است كه هرگاه بر بدى هاى خود آگاه شود، در برطرف ساختن آنها شتاب ورزد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را نكوهش كند آن را اصلاح گردانَد و هر كه نفس خويشتن را بستايد آن را بكُشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : داروى نفْس، خويشتن دارى از هوس است و پرهيز كردن از لذّت هاى دنيا.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : بار خدايا! بر محمّد و آل او درود فرست و به لطف خود [هر گونه پيشامد بدى را ]از من دور گردان و با نعمت خويش مرا تغذيه فرما و با بزرگواريت مرا اصلاح گردان و با احسانت درمانم فرما.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454