عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

آن كه نفْس خود را تهذيب نكند

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را تهذيب نكند، از خرد بهره مند نشود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه با اصلاح نفْس خود [خطاها و كاستى هاى] آن را جبران نكند، درد و بيماريش سخت شود و درمان او دشوار گردد و درمانگرى نيابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه خود را مهذّب نسازد، عادت هاى زشت او را رسوا كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را تربيت نكند، آن را تباه گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نا توانترين مردم كسى است كه از اصلاح خودش ناتوان باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نا توانترين مردم كسى است كه بتواند عيب و كاستى خودش را برطرف سازد و اين كار را نكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را اصلاح كند، بر آن مسلّط شود و هر كه نفْس خويش را به حال خود رها سازد او را هلاك گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به نقص خود رسيدگى نكند، هوا و هوس بر او چيره گردد و هر كه نقص داشته باشد، مرگ برايش بهتر است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نفْس خود را وا گذارد، كارش را تباه گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه در آنچه دوست دارد بر نفْس خود آسان گيرد، در آنچه دوست ندارد نفْسش او را به رنج و زحمت اندازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه خودش را اصلاح نمى كند، چگونه ديگرى را اصلاح مى كند؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه ديگرى را راهنمايى كند، كسى كه خودش را گمراه مى سازد؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه خيرخواه ديگرى باشد، كسى كه به خودش خيانت و دغلى مى كند؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه درباره ديگرى عدالت ورزد، كسى كه به خودش ستم مى كند؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : وقتى نفْس خودت را نمى توانى مطيع خود گردانى، هرگز از ديگران انتظار اطاعت نداشته باش.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454