عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خداوند وعده داده است كه انفاق را عوض خواهد داد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ گاه مالى بر اثر صدقه دادن كم نشده است. پس عطا كنيد و نترسيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگز خورشيد طلوع نكرد مگر اينكه در دو طرف آن دو فرشته گماشته شدند كه با ندايى كه ساكنان زمين، به جز جن و انس آن را مى شنوند، آواز مى دهند : اى مردم! به سوى پروردگار خود بياييد؛ زيرا كه آنچه كم باشد و كفايت كننده بهتر است از آنچه بسيار باشد و غافل كننده. و هرگز خورشيد غروب نكرد مگر اينكه در دو پهلوى آن دو فرشته آواز دهند : بار خدايا! انفاقگر را زود عوض ده و ممسك را زود بى چيز گردان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه به عوض يقين داشته باشد، داد و دهش كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بسى پيش فرستاده شده اى كه عوضش باز آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرگاه مال خود را براى آخرتت پيش فرستى و خداى سبحان را جانشين خويش بر بازماندگانت قرار دهى، خود به سبب آنچه پيش فرستاده اى خوشبخت گردى و خداوند هم درباره بازماندگانت، تو را نيكو جانشينى كند.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : انفاق كن و به عوض يقين داشته باش.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : صدقه دادن، بدهى را ادا مى كند و بركت مى آورد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : [در هر شب جمعه دو فرشته ندا مى دهند] : بار خدايا! به هر انفاقگرى عوض ده و هر ممسكى را بى چيز گردان.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ بنده اى كار صدقه دادن را به خوبى انجام نداد، مگر اينكه خداوند بعد از او جانشين خوبى براى وى بر فرزندانش شد.

پرینت احادیث

مكارم الأخلاق : مردى از اصحاب امام صادق عليه السلام گفت به امام صادق عليه السلام عرض كردم [به استناد] آيه «و آنچه انفاق كنيد عوضش را او مى دهد···» انفاق مى كنم اما عوضى نمى بينم. حضرت فرمود : آيا خيال مى كنى خداوند خُلف وعده مى كند؟ عرض كردم : نه. فرمود : پس علّت چيست؟ عرض كرد : نمى دانم. حضرت فرمود : اگر فردى از شما مال حلال به دست آورد و به حقّ انفاق كند، درهمى انفاق نكند مگر اينكه خداوند عوض آن را بدهد.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454