کتابخانه احادیث شیعه

سعايت كردن

كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : از كُشنده سه نفر بپرهيزيد ؛ زيرا چنين كسى از بدترين خلق خداست. عرض شد : اى رسول خدا! كشنده سه نفر يعنى چه؟ فرمود : مردى كه برادر خود را تسليم سلطان وقت خود كند و با اين كار هم خودش را به كشتن دهد، هم برادرش را و هم سلطان خود را.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه از برادر خود نزد سلطانى سعايت كند، خداوند متعال همه اعمال او را بر باد دهد و اگر به شخصى كه از او سعايت كرده است ناراحتى يا گزندى رسد خداى متعال سعايت كننده را با هامان در يك درجه از آتش قرار دهد.
نمایش منبع
الاختصاص : امام على عليه السلام ـ به مردى كه نامه اى سعايت آميز به ايشان داد ـ فرمود : اى مرد! اگر راست گفته باشى [به سبب اين كار زشت ]منفور ما خواهى شد و اگر دروغ گفته باشى تو را مجازات خواهيم كرد و اگر هم دوست دارى تو را ببخشيم، مى بخشيمت. عرض كرد : پس مرا ببخشيد اى امير المؤمنين!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص سعايت كننده، نسبت به كسى كه پيش او سعايت مى كند دروغگوست و نسبت به كسى كه از او سعايت مى كند ستمگر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سعايت و سخن چينى را دروغ شمار، نادرست باشد يا درست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه از برادران سعايت كند و احسان و خوبى [كردن خود] را از ياد برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخن چينى، خصلتِ شخص از دين برون شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين راست، سخن چينى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه سخن چينى كند، خويش با او بجنگد و بيگانه دشمنش دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين تلاش، جدايى انداختن ميان دو يار همدم است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به نقل از پدرانش ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدترين مردم، شخص «مثلِّث» است. عرض شد : اى رسول خدا! مثلّث يعنى چه؟ فرمود: كسى كه از برادر خود نزد سلطان سعايت و بدگويى كند و در نتيجه، هم خودش را به هلاكت افكند، هم برادرش را و هم آن سلطان را.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سعايت كننده، قاتل سه نفر است : قاتل خودش و قاتل كسى كه از او سعايت مى كند و قاتل كسى كه پيش او سعايت مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454