کتابخانه احادیث شیعه

سعايت كردن

كنز العمّال : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : از كُشنده سه نفر بپرهيزيد ؛ زيرا چنين كسى از بدترين خلق خداست. عرض شد : اى رسول خدا! كشنده سه نفر يعنى چه؟ فرمود : مردى كه برادر خود را تسليم سلطان وقت خود كند و با اين كار هم خودش را به كشتن دهد، هم برادرش را و هم سلطان خود را.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه از برادر خود نزد سلطانى سعايت كند، خداوند متعال همه اعمال او را بر باد دهد و اگر به شخصى كه از او سعايت كرده است ناراحتى يا گزندى رسد خداى متعال سعايت كننده را با هامان در يك درجه از آتش قرار دهد.
نمایش منبع
الاختصاص : امام على عليه السلام ـ به مردى كه نامه اى سعايت آميز به ايشان داد ـ فرمود : اى مرد! اگر راست گفته باشى [به سبب اين كار زشت ]منفور ما خواهى شد و اگر دروغ گفته باشى تو را مجازات خواهيم كرد و اگر هم دوست دارى تو را ببخشيم، مى بخشيمت. عرض كرد : پس مرا ببخشيد اى امير المؤمنين!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شخص سعايت كننده، نسبت به كسى كه پيش او سعايت مى كند دروغگوست و نسبت به كسى كه از او سعايت مى كند ستمگر.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سعايت و سخن چينى را دروغ شمار، نادرست باشد يا درست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين مردم كسى است كه از برادران سعايت كند و احسان و خوبى [كردن خود] را از ياد برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سخن چينى، خصلتِ شخص از دين برون شده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين راست، سخن چينى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه سخن چينى كند، خويش با او بجنگد و بيگانه دشمنش دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدترين تلاش، جدايى انداختن ميان دو يار همدم است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به نقل از پدرانش ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : بدترين مردم، شخص «مثلِّث» است. عرض شد : اى رسول خدا! مثلّث يعنى چه؟ فرمود: كسى كه از برادر خود نزد سلطان سعايت و بدگويى كند و در نتيجه، هم خودش را به هلاكت افكند، هم برادرش را و هم آن سلطان را.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : سعايت كننده، قاتل سه نفر است : قاتل خودش و قاتل كسى كه از او سعايت مى كند و قاتل كسى كه پيش او سعايت مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454