کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

ترغيب به داشتن نيّت در هر كارى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى ابوذر! بايد در هر كارى نيّتى پاك داشته باشى حتى در خوابيدن و خوردن.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : كار هر روز را همان روز به انجام رسان؛ زيرا كه هر روزى را كارى است و بهترين وقت هر روز و بزرگترين بخش ِ از آن را به رابطه ميان خود و خداوند اختصاص ده، هر چند كه اگر در همه اوقات نيّت پاك داشته باشى و مردم در امنيّت و سلامت باشند، آن اوقات تماماً از آنِ خداست.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در اشتياق به آمرزش خواهى ـ گفت : بار خدايا! بر محمّد و آل محمّد صلوات فرست و رازهاى دل ها و جنبش هاى اندام ها و چشم بر هم زدن هاى ما و سخنان زبان هاى ما را در آنچه موجب ثواب و پاداش تو گردد قرار ده تا كار نيكى كه به سبب آن سزاوار پاداش تو مى گرديم از دستمان نرود و كار بدى كه به واسطه آن مستوجب كيفر تو شويم برايمان باقى نماند.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعاى مكارم الاخلاق ـ گفت : نيّت مرا به نيكوترين نيّت ها و كردارم را به بهترين كردارها برسان. بار خدايا! به لطف خود نيّت مرا كامل گردان.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بنده بايد در تمام حركات و سكنات خود نيّت خالص [براى خدا ]داشته باشد؛ زيرا اگر اين معنا در كار نباشد، در شمار غافلان است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر عليه ‏السلام : :

إيّاكَ والتَّسويفَ؛ فإنّهُ بَحرٌ يَغرَقُ فيهِ الهَلْكى؛

زنهار از افكندن كار امروز به فردا؛ زيرا اين كار دريايى است كه مردمان در آن غرق و نابود مى ‏شوند.

بحار الأنوار : 78/164/1

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454