عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نكويى نيّت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين عمل، نيّت صادق است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نكويى نيّت، زيبايى درون هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين اندوخته ها، نيكويى درون هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيّت نيكو، سبب رسيدن به آرمان و آرزوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آدمى با نيّت نيكو و اخلاق خوش به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيّت محيط و فراخى روزى، دست مى يابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خويشتن را به داشتن نيّت نيكو و قصد زيبا عادت ده، تا در اهدافت كامياب شوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيّت نيكو، موجب پاداش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، پاداشش فراوان گردد و زندگيش خوش شود و دوستيش لازم آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند سبحان دوست دارد كه نيّت انسان نسبت به مردم زيبا باشد، همچنان كه دوست دارد نيّت او در اطاعت از وى نيز نيرومند و بى ريا باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با حُسن نيّت هاست كه خواسته ها برآورده شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نزديكترين نيّت ها به موفقيّت، سازنده ترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند متعال به سبب نيكويى نيّت و پاكى درون، هر يك از بندگانش را كه بخواهد به بهشت مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكويى نيّت، برخاسته از سلامت درون است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيك انديشى و خوش نيّتى، نشانگر پاك زادگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در راه عدالت ورزى از حُسن نيّت داشتن به رعيّت و كم كردن طمع و بسيارى پارسايى، كمك بگير.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عملِ درست، جز با نيّتِ درست كامل نمى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : درستى عمل [منوط] به درستى نيّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر مردم به هنگامى كه بلاها بر آنان فرود مى آيد و نعمت ها از ايشان زوال مى پذيرد، با نيّت هاى درست و دل هاى مشتاق، به پروردگارشان پناه برند، بى گمان هر گريخته اى را به آنان باز گرداند و هر فسادى را برايشان به اصلاح آورد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، خداوند بر روزيش بيفزايد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از اندازه عبادتى كه چون كسى انجام دهد وظيفه خود را انجام داده است ـ فرمود : حسن نيّت داشتن در طاعت.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه نيّت صادق داشته باشد، دل سالم و پاك دارد؛ زيرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى شيطانى به سبب خالص گردانيدن نيّت در همه كارها براى خداوند است.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : همچنان كه بدن جز با نفْسِ زنده، بقايى ندارد، دين نيز جز با نيّت درست بر پا نمى ماند و نيّت درست هم جز با خرد، استوار نمى گردد.

پرینت احادیث

امام جواد عليه السلام : هر كه را حُسن نيّت برادرش راضى نكند، داد و دهش او نيز راضيش نكند.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

أقلُّ ما يكونُ في آخِرِ الزّمانِ أخٌ يُوثَقُ بهِ أو دِرْهَمٌ من حَلالٍ؛
كمياب‏ترين چيز در آخر الزمان برادرى قابل اعتماد، يا درهمى حلال است.

تحف العقول : ص54

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454