عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نكويى نيّت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين عمل، نيّت صادق است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نكويى نيّت، زيبايى درون هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين اندوخته ها، نيكويى درون هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيّت نيكو، سبب رسيدن به آرمان و آرزوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آدمى با نيّت نيكو و اخلاق خوش به تمام آنچه در جستجوى آن است، از زندگى خوش و امنيّت محيط و فراخى روزى، دست مى يابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خويشتن را به داشتن نيّت نيكو و قصد زيبا عادت ده، تا در اهدافت كامياب شوى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيّت نيكو، موجب پاداش است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، پاداشش فراوان گردد و زندگيش خوش شود و دوستيش لازم آيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند سبحان دوست دارد كه نيّت انسان نسبت به مردم زيبا باشد، همچنان كه دوست دارد نيّت او در اطاعت از وى نيز نيرومند و بى ريا باشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با حُسن نيّت هاست كه خواسته ها برآورده شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نزديكترين نيّت ها به موفقيّت، سازنده ترين آنهاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند متعال به سبب نيكويى نيّت و پاكى درون، هر يك از بندگانش را كه بخواهد به بهشت مى برد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيكويى نيّت، برخاسته از سلامت درون است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : نيك انديشى و خوش نيّتى، نشانگر پاك زادگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در راه عدالت ورزى از حُسن نيّت داشتن به رعيّت و كم كردن طمع و بسيارى پارسايى، كمك بگير.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عملِ درست، جز با نيّتِ درست كامل نمى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : درستى عمل [منوط] به درستى نيّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر مردم به هنگامى كه بلاها بر آنان فرود مى آيد و نعمت ها از ايشان زوال مى پذيرد، با نيّت هاى درست و دل هاى مشتاق، به پروردگارشان پناه برند، بى گمان هر گريخته اى را به آنان باز گرداند و هر فسادى را برايشان به اصلاح آورد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر كه نيّتش نيكو شود، خداوند بر روزيش بيفزايد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از اندازه عبادتى كه چون كسى انجام دهد وظيفه خود را انجام داده است ـ فرمود : حسن نيّت داشتن در طاعت.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه نيّت صادق داشته باشد، دل سالم و پاك دارد؛ زيرا سالم داشتن دل از وسوسه هاى شيطانى به سبب خالص گردانيدن نيّت در همه كارها براى خداوند است.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : همچنان كه بدن جز با نفْسِ زنده، بقايى ندارد، دين نيز جز با نيّت درست بر پا نمى ماند و نيّت درست هم جز با خرد، استوار نمى گردد.

پرینت احادیث

امام جواد عليه السلام : هر كه را حُسن نيّت برادرش راضى نكند، داد و دهش او نيز راضيش نكند.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419