کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

كسانى كه خداوند هدايتشان مى كند

امام على عليه السلام : هركه با راهنمايى خدا راه جويد، خداوند او را به راه درست رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه تقوا را شعار دل خويش ساخت.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه رداى دين بر تن كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه زره صبر و يقين پوشيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه ايمانش را خالص گردانيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هدايت شد آنكه زمام خويش را به دست خدا و رسول او و ولىِّ امرش سپرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مشورت، چشمه راهنمايى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ هدايتى چون ياد [خدا ]نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه راهنمايى جُست، دانا گشت. هركه دانا گشت، راه يافت و هر كه راه يافت، رَهيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : و براى شما نشانه اى [قرار داده شده ]است. پس با نشانه خود، راه يابيد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصف كسانى كه به ياد خدا هستند ـ فرمود : اگر آنان را در آن مقامات پسنديده و حالاتى كه مشهود [فرشتگان] است در ذهن خود مجسّم كنى··· هر آينه نشانه هاى راهنمايى و چراغ هاى در تاريكى را خواهى ديد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره اصناف نهى كنندگان از منكر ـ فرمود : و آنكه با شمشير به مقابله آن برخيزد تا كلمه خدا فراز آيد و كلمه ستمكاران به زير رود، او همان كسى است كه راه راست را يافته و در طريق حق قرار گرفته و نور يقين در دلش تابيده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خدايا! اگر ندانم كه از تو چه خواهم يا در درخواست خويش سرگردان بمانم، تو مرا به آنچه صلاح من است راهنمايى كن و دلم را به سوى چيزهايى كه خير من در آنهاست متوجّه گردان؛ زيرا كه اين از راهنمايى هاى تو دور نيست و برآوردن چنين خواسته هايى براى تو تازگى ندارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه به خداوند عزّ و جلّ تمسّك جويد، هدايت شود.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هرگاه خداوند خوبى بنده اى را بخواهد نقطه اى سفيد در دل او پديد آورد و آنگاه دل در جستجوى حقّ برآيد. سپس چنين كسى به سوى عقيده شما (تشيّع) شتابان تر آيد تا پرنده به سوى آشيانه اش.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

مَن بَكى عَلى مُصابِ هذِهِ البِنتِ (زَينَبَ بنتِ عَلِيٍ عليهاالسلام) كانَ كَمَن بَكى عَلى أخَوَيهَا الحَسَنِ و الحُسَينِ عليهماالسلام؛

هركس بر مصيبت‏هاى اين دختر (زينب عليهاالسلام) بگريد، همانند كسى است كه بر برادرانش، حسن و حسين عليهماالسلام، گريسته باشد.

وفيات الأئمه، ص 431

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454