عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

نتايج بلند همّتى

امام على عليه السلام : بردبارى و وقار دو همزادند كه از بلندى همّت زاده مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كَرَم داشتن، زاييده بلندى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : عاليترين همّت ها، نزديكترين آنها به كَرَم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كردار زيبا، از بلندى همّت خبر مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : طمع نداشتن به آنچه در دست مردم است، [نشانِ ]عزّت نفْس و بزرگى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پايبندى به قناعت، از والايى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : احسان كردن، از والايى همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندوه ها به اندازه همّت ها و خواسته هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندوه هاى مرد به اندازه همّت اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : حميّت (عار داشتن از زشتى ها) به اندازه همّت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه همّتش بزرگ باشد، همّ و غمش بزرگ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه همّتش بزرگ باشد، مقصودش عالى (كمياب) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : شجاعت مرد، به اندازه همّت اوست.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : عزّتِ طمع نداشتن را با بلندى همّت به دست آر.

پرینت احادیث 

امام على عليه ‏السلام:

إنّ فيهِ شِفاءً مِن أكبَرِ الداءِ، وهُوالكُفرُ و النِّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ؛
در قرآن، درمان بزرگترين دردهاست: درد كفر و نفاق و تباهى و گمراهى.

نهج البلاغه : خطبه 176

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3432