عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خطر هوى و هوس

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هوى را بدان سبب هوى ناميده اند كه صاحب خود را فرو مى افكند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از هوى و هوس به خدا پناه بريد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ابليس گفت: من آنان را با گناهان به هلاكت افكندم و آنان مرا با استغفار هلاك كردند. پس، چون چنين ديدم، آنان را به واسطه هواها (فرقه ها و عقايد گوناگون) به هلاكت انداختم؛ زيرا [در اين صورت ]خيال مى كنند رهيافته اند و از اين رو ديگر استغفار نمى كنند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آزار خود را از نَفْسَت باز دار و در معصيت خدا از هوس هاى آن پيروى مكن؛زيرا در اين صورت، روز قيامت نفْس تو با تو به مخاصمه برمى خيزد و يكديگر را لعن و نفرين مى كنيد، مگر اينكه خداوند متعال به رحمت خود بيامرزد و پرده پوشى كند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : چه بد بنده اى است، آن بنده كه او را هوسى گمراه كننده و نفسى خوار كننده باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، شالوده محنت هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فرمانبرى از نفْس و پيروى از هوس هاى آن، شالوده هر رنج و سرچشمه هر گمراهى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، مركب فتنه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در حقيقت نقطه آغاز فتنه ها هوس هايى است كه پيروى مى شود و احكامى است كه بدعت نهاده مى شود··· .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، فرو افتادن در پست ترين پستى هاست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، بزرگترينِ دو دشمن است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه: چيره ترين و نيرومندترين سلاطين كيست؟ ـ فرمود: هوس.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، همدمى مُهلك است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، جهالت جوانى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هوس، به نابودى مى افكند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آفتِ خرد، هوس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : مهلك ترين چيز، هوس است.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419