عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پارسايى

بحار الأنوار : در حديث معراج آمده است: اى احمد! بر تو باد پارسايى؛ زيرا كه پارسايى، سر دين و وسطِ دين و آخرِ دين است··· پارسايى همچون گوشواره در ميان زيورها و نان در بين ديگر خوراكى هاست؛ پارسايى سر ايمان و تكيه گاه دين است. پارسايى، حكايتش حكايت كشتى است: همچنان كه در دريا تنها كسى نجات مى يابد كه در كشتى باشد، زهد پيشگان نيز جز با پارسايى رهايى نمى يابند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر چيزى بنيادى دارد و بنياد ايمان پارسايى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارسايى، سَروَر عمل است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پايه دين، پارسايى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پارسايى، رأس دين است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين دين شما پارسايى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين دين شما، پارسايى است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : ايمان، به پارسايى ختم شده است؛ هر كه به آنچه خداوند روزيش كرده است قانع باشد به بهشت رود و هر كس بهشت را كه در آن شكّى نيست، بخواهد، در راه خدا از سرزنش هيچ سرزنشگرى نهراسد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايىِ مرد به اندازه دين (ديندارى) اوست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترين [امر از] امور دين، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ دژى تسخير نا پذيرتر از پارسايى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ سنگرى بهتر از پارسايى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، يك حفاظ است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كارِ [نيكو] كنيد كار ، و عاقبت را بنگريد عاقبت را، و پايدارى ورزيد پايدارى ، و شكيبايى كنيد شكيبايى ، و پارسايى در پيش گيريد پارسايى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى كن؛ زيرا كه آن بهترين عامل مصونيّت [از گناه] است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى داشته باش؛ زيرا كه آن ياور دين است و خصلت مخلصان.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى كن و از فريب طمع بپرهيز؛ زيرا كه چراگاه طمع، آلوده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه ما را دوست دارد بايد به كردار ما رفتار كند و از پارسايى مدد گيرد؛ زيرا كه پارسايى، بهترين مدد در كار دنيا و آخرت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، بهترين همدم است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، بهترين جامه است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ورعى كه عزّت آورد بهتر از طمعى است كه خوار گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آفت پارسايى، اندك بودن قناعت است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : سخت ترين عبادت، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ به خيثمه كه براى خداحافظى خدمت حضرت آمده بود ـ فرمود : از طرف ما به دوستانمان سلام برسان و آنان را به پروا داشتن از خداى بزرگ سفارش كن . اى خيثمه ! به آنان اعلام كن كه ما در پيشگاه خداوند براى آنان هيچ كارى نمى توانيم انجام دهيم، مگر اينكه عمل كنند ، و به ولايت و دوستى ما نرسند، مگر با پارسايى.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : بر شما باد پارسايى؛ زيرا پارسايى همان دينى است كه ما از آن پيروى مى كنيم و خدا را با آن بندگى و اطاعت مى نماييم و [پايبندى به] آن را از دوستداران خود مى خواهيم.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : پارسايى ورزيد؛ زيرا به آنچه نزد خداوند است، جز با پارسايى نتوان رسيد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از ما نيست ـ و ارزشى ندارد ـ كسى كه در شهرى صد هزار نفرى يا بيشتر زندگى كند و در آن شهر، شخصى پارساتر از او وجود داشته باشد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419