عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ثمره پارسايى

امام على عليه السلام : ثمره پارسايى، درست شدن نفْس و دين است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با پارسايى است كه عمل به بار مى نشيند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، مانع ارتكاب حرام ها مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، بنياد تقواست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با پارسايى است كه دورى از پستى ها حاصل مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايىِ انسان، او را از هر گونه پستى دور مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، دين را درست مى كند و نفْس را مصون مى دارد و مردانگى را مى آرايد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : علم (معرفت) بدون پارسايى پاك نمى شود (رشد نمى كند).

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سبب درست شدن دين، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : سبب خودسازى ، پارسايى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى، چراغ رستگارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه پارسايى او افزون شود، گناهش كاستى گيرد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از خدا پروا كنيد و دين خود را با پارسايى نگه داريد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419