عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

فروتنى و رفعت

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا فروتنى، بر بلندى و رفعت صاحب خود مى افزايد. پس فروتن باشيد، تا خداوند شما را رفعت بخشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : فروتنى جز بر رفعت و بلندى آدمى نمى افزايد. پس فروتنى كنيد تا خداوند شما را رفعت بخشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ كس فروتنى نكرد، مگر اينكه خداوند او را بالا برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا فروتنى كند، خداوند او را بالا برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا يك درجه پايين بيايد، خداوند او را يك درجه بالا برد تا جايى كه او را در علّيين جاى دهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه بنده فروتنى كند، خداوند او را به آسمان هفتم بالا برد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سه چيز است كه خداوند به واسطه آنها جز خوبى نمى افزايد: فروتنى، كه خداوند به واسطه آن جز بر رفعت نمى افزايد و ذلّت و خوارى نفْس، كه خداوند به سبب آن جز بر عزّت نمى افزايد و مناعت طبع ، كه خداوند به سبب آن جز بر بى نيازى نمى افزايد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى على! به خدا قسم كه اگر شخص فروتن در قعر چاهى باشد، خداوند عزّ و جلّ بادى مى فرستد تا او را در دولت بدكاران، در رأس نيكان قرار دهد.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلى الله عليه و آله : ما مِن آدَميٍّ إلاّ و في رَأسِهِ حَكَمَةٌ .حديث بِيَدِ مَلَكٍ ، فإذا تَواضَعَ قِيلَ للمَلَكِ : ارفَعْ حَكَمَتَهُ ، و إذا تَكبَّرَ قِيلَ للمَلَكِ : ضَعْ حَكَمَتَهُ .حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ انسانى نيست مگر اين كه در سر او دهنه اى است كه در دست فرشته اى قرار دارد. هرگاه فروتنى كند، به آن فرشته گفته مى شود : دهنه اش را بالا بَر و هرگاه بزرگى فروشد، به فرشته گفته شود : دهنه اش را پايين كش .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه براى خدا فروتنى كند، خداوند او را بالا برد. پس او در نظر خودش ناچيز باشد و در چشم مردم بزرگ . و هر كه بزرگى فروشد، خداوند او را پست گرداند. پس او در چشم مردم كوچك باشد و در نظر خودش بزرگ ؛ در نظر مردم حتى از سگ و خوك هم پست تر باشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ يك از فرزندان آدم نيست مگر اينكه ناصيه اش (موى جلو سرش) در دست فرشته اى است. اگر كبر ورزد ناصيه اش را به طرف پايين مى كشد و به او مى گويد: پست شو، خدا تو را پست گرداند، و اگر فروتنى كند ناصيه اش را [به طرف بالا ]مى كشد و به او مى گويد: سرت را بالا بگير ، خداوند سر بلندت گرداند و تو را پست نسازد كه براى خدا خاكسارى كردى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاكسارى كن، تا بالا روى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، فروتن شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فروتنى رفعت مى بخشد و تكبّر پست مى گرداند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فروتنى نكرد، مگر انسان بلند مرتبه.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خردمند خود را پست مى كند و در نتيجه بلند مرتبه مى شود؛ نادان خودش را بالا مى برد و در نتيجه پست مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فروتنى، انسان فرو پايه را بلند مرتبه مى گرداند. تكبّر، شخص بلند مرتبه را پست مى كند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بلند پايه ترين مردم كسى است كه خودش را پايين آورد. فرو پايه ترين مردم كسى است كه خودش را بزرگ پندارد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فروتنى، نردبان بزرگى است. تكبّر، شالوده نابودى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : فروتنى، از ابزارهاى شكار بلند مرتبگى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خاكسار باش و براى خدا فروتنى كن، تا تو را بالا برد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : در آسمان دو فرشته بر بندگان گماشته شده اند ، پس هر كه براى خدا فروتنى كند، او را بالا برند و هر كه تكبّر ورزد، او را پست گردانند.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : خداوند فروتنان را به اندازه فروتنى شان بالا نمى برد، بلكه آنان را به اندازه عظمت و بزرگى خود رفعت مى بخشد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419