کتابخانه احادیث شیعه

سخنان امام حسن عليه السلام

پرسيدند : فرومايگى چيست؟ فرمود : «خُرده بينى و دريغ كردن اندك».
نمایش منبع
پرسيدند : بخل چيست؟ فرمود : «آنچه را در دست خود ببينى [و نگهدارى] ، مايه شرف پندارى و آنچه را انفاق كنى ، از دست رفته بدانى.
نمایش منبع
پرسيدند : نيازمندى چيست؟ فرمود : «آزمندى نفس به هر چيز».
نمایش منبع
هيچ مردمى با هم مشورت نمى كنند ، مگر آن كه به راه پيشرفتِ خويش رهنمون خواهند شد.
نمایش منبع
فرومايگى اين است كه سپاسِ نعمت نگزارى.
نمایش منبع
خويشاوند ، كسى است كه دوستى ، او را به آدمى نزديك ساخته ، گرچه نژاد (و تبار) او دور باشد ؛ و بيگانه كسى است كه از ديدگاه دوستى دور است ، هر چند تبار (و نژاد) او نزديك باشد.
نمایش منبع
هر كه بر نيكْ گزينىِ خداوند پشتْ گرم باشد ، آرزو نمى كند در وضعى جز آن كه خدا برايش اختيار فرموده ، قرار گيرد.
نمایش منبع
خيرى كه هرگز شرّى در آن نيست ، شكر بر نعمت و صبر بر ناگوارى هاست.
نمایش منبع
ننگ ، آسان تر از دوزخ است. حديث
نمایش منبع
او را از مردانگى پرسيدند [كه چيست] . فرمود : اين كه مرد دريغش آيد بر دين خود [كه چيزى از آن بكاهد] ، و اصلاح مال است [به نياميختن حرام و پرداختن زكات] و بر پا داشتن حقوق (و فرايض).
نمایش منبع
تقوا ، باب هر توبه و سرآمد هر حكمت ، و [مايه] شرافت هر كارى است .
نمایش منبع
هرگاه مستحبّات به واجبات زيان رساند [و مانع انجام دادن فرايض شود] ، آنها را ترك كنيد.
نمایش منبع
هركه دورى راه سفر را به ياد آرد ، [با توشه گرفتن] آماده شود.
نمایش منبع
خردمند ، به كسى كه از او راهنمايى مشفقانه بخواهد ، خيانت نكند.
نمایش منبع
هرگاه يكى از شما با برادر خود ديدار كند ، بايد محلّ نورخيز پيشانى او را ببوسد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454