کتابخانه احادیث شیعه

سخنان امام باقر عليه السلام

به رهبرىِ خِرد ، از در افتادن در هلاكت به وسيله هواى نفس ، خود را نگه دار.
نمایش منبع
راه خودبينى را با خويشتن شناسى بر بند.
نمایش منبع
با واگذارىِ [همه چيزِ خود به خدا] ، به آسايشِ ضمير خويش دست ياب و آسودگى تن را در آسايش (و آرامش) دل بجوى.
نمایش منبع
با بسيارىِ ذكر در خلوت ، به دل نرمى نايل شو.
نمایش منبع
با راستْ كردارى ، خود را براى خدا بياراى.
نمایش منبع
مبادا دست خوش غفلت شوى كه در آن ، سنگ دلى باشد.
نمایش منبع
با كُشتنِ طمع ، پايدارىِ عزّت را بجوى.
نمایش منبع
شرافتى چون بلندْ همّتى نيست.
نمایش منبع
مصيبتى چون ناچيز شمردن گناهت و خشنودى ات از حالى كه دارى نيست.
نمایش منبع
فضيلتى چون جهاد نباشد ، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.
نمایش منبع
به هنگام فرصت ، از كوتاهى كردن بپرهيز ؛ زيرا اين ميدانى است كه براى رهسپارانش زيان به بار مى آورد.
نمایش منبع
خود را در دنيا چنان منزل ده كه گويى ساعتى در آن منزل دارى وسپس از آن مى كوچى.
نمایش منبع
تمامت كمال ، فهم اندوزى در دين و بردبارى بر ناگوارى و اندازه نگاه داشتن در زندگانى است.
نمایش منبع
به حق قيام كن و از آنچه سودت نمى دهد [وبه تو مربوط نيست] كناره گزين.
نمایش منبع
در كار خود ، [فقط] با كسانى مشورت كن كه از خدا مى ترسند.
نمایش منبع
سه چيز ، از كرامت هاى دنيا و آخرت است : آن كس را كه به توستم كرده ببخشايى ، به آن كه از تو گسسته بپيوندى ، و چون بر تو جهالتى رود ، بردبارى كنى.
نمایش منبع
خداوند ، خوش دارد كه از او خواهش شود و از آنچه نزد اوست ، درخواست گردد.
نمایش منبع
هر كه خداوند او را پندآموز خويش نساخته ، هرگز پندهاى مردم ، او را سودى نمى دهد.
نمایش منبع
هر كه ظاهرش گران سنگ تر از باطنش باشد ، ترازويش سبُك آيد.
نمایش منبع
بنده ، دانشمند نيست ، مگر آن كه بر زبردست خود [در دانش] رشك نبرد و زيردست خود را خوار نشمرد.
نمایش منبع
راستى كه زودْ پاداش ترين طاعت ، صله رحم است.
نمایش منبع
راستى كه سوگند دروغ وقطعِ رحم ، خانه ها را از اهلش تهى مى گذارد (ويرانى به بار مى آورد) .
نمایش منبع
دوستى را در دلِ برادرت ، از آنچه نسبت به او در دل توست ، بشناس.
نمایش منبع
چهار چيز از گنجينه هاى نيكى است : نهان داشتن نياز ، پنهان دادن صدقه ، پنهان داشتن درد ، و نهان داشتن مصيبت.
نمایش منبع
هركه با خانواده خود خوش رفتار است ، عمرش بسيار خواهد بود.
نمایش منبع
فروتنى آن است كه [انسان] به نشستن در جايى فروتر از شأنش راضى باشد ، و به هر كس برخوردى سلام گويى ، و هر چند بر حق باشى ، كشمكش را رها كنى.
نمایش منبع
خداوند ، دشنامگوى بدزبان را دشمن مى دارد.
نمایش منبع
خدا مى فرمايد : «اى آدميزاده! از آنچه بر تو حرام كرده ام ، دورى كن تا ازپارساترينِ مردم باشى».
نمایش منبع
چهره خرّم وگشادگىِ رخسار ، مايه جلب دوستى و نزديكى به خداست.
نمایش منبع
حيا و ايمان به يك ريسمان پيوسته اند . چون يكى برود ، ديگرى نيز ازپىِ آن برود.
نمایش منبع
كسى كه بخشى از هدايت را آموزش دهد ، او را اجرى مانند آن كس است كه به آن عمل كند و از اجر آنان چيزى كاسته نشود.
نمایش منبع
چاپلوسى و رشك بردن ، جز در طلب دانش ، از اخلاق مؤمن نيست.
نمایش منبع
از [انواع] غيبت ، آن است كه درباره برادرت چيزى بگويى كه خداوند ، آن را پوشيده داشته است.
نمایش منبع
حسرت زده ترينِ مردم به روز رستاخيز ، بنده اى است كه عمل عادلانه اى را توصيف كرده ، ولى خود ، خلاف آن را به كار بسته باشد.
نمایش منبع
بر شما باد پارسايى و كوشايى و راستگويى و اين كه امانت را به آن كه شما را امين شمرده ، خواه نكوكار باشد يا تبهكار ، باز بپردازيد.
نمایش منبع
صله رَحم ، كردارها را بپالايد و اموال را بيفزايد و بلا را بگردانَد وحساب را آسان كند و مرگ را به تأخير اندازد.
نمایش منبع
بدان كه نيازْخواه ، آبرويش را با اظهار حاجت پيش تو حفظ نكرده است . پس تو آبرويت را با ردّ نكردن (و دريغ نداشتن از) او نگاه دار.
نمایش منبع
تنبلى به دين و دنيا زيان مى رساند.
نمایش منبع
بهترين چيزى كه مى خواهيد مردم به شما بگويند ، به آنها بگوييد.
نمایش منبع
خدا ، فاش كردن سلام را دوست دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

إنَّ فاطِمةَ بَضعَةٌ مِنّي و هِىَ نورُ عَيني و ثَمَرَةُ فُؤادي؛ يَسوؤُني ما ساءَها و يَسُرُّني ما سَرَّها و إنَّها أوَّلُ مَن يَلحَقُني مِن أهلِ بَيتي

فاطمه پاره تن من و روشنى ديده و ميوه دل من است. آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت مى ‏كند و آنچه شادش كند، مرا شاد مى‏ كند؛ او نخستين نفر از اهل‏بيت من است كه به من مى‏ پيوندد

الأمالى ، صدوق ، ص 575

چهل حديث « گهرهاى فاطمى » سلام الله علیها

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3484