عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

اهل بيت، چونان كشتى نوح

حنش كنانى: از ابوذر شنيدم در حالى كه درِ كعبه را گرفته بود مى گفت: هر كه مرا مى شناسد كه مى شناسد و هر كه مرا نمى شناسد بداند كه من ابوذرم. از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: هان مَثَل اهل بيت من در ميان شما چونان كشتى نوح است در ميان قومش، هر كه بر آن در آمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من چونان كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من در ميان شما چونان كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند نابود گشت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : ما كشتى نجات هستيم، هر كه بدان در آويخت رهايى يافت و هر كه از آن كناره گرفت نابود شد، هر كه از خدا حاجتى دارد بايد به وسيله ما اهل بيت بخواهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من در ميان شما همچون كشتى نوح هستند كه هر كه بدان درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند به آتش افكنده شد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى كميل! پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله روزى بعد از نماز عصر در نيمه ماه رمضان در حالى كه مهاجران وانصار گرد آمده بودند وحضرت صلي الله عليه و آله با دو پاى بر منبر ايستاده بود به من فرمود: على و دو پسرم از او كه پاكند از منند و من از آنها، پس از مادرشان ايشان پاكند، آنها كشتى هستند، هر كه بر آن درآيد نجات يابد و هر كه از آن بازمانَد فرو درافتد، رها يابنده در فردوس و فرو در افتنده در آتش خواهد بود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : حسن و حسين دو نوه اين امّت هستند و آنها نسبت به محمّد چونان جاى دو چشمند براى سر و من چونان جاى دو دستم براى پيكر و فاطمه چونان قلب براى جسم است، مَثَل ما همچون كشتى نوح است كه هر كس بدان درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از امر ما پيروى كرد پيشى گرفت و هر كه به كشتيى جز ما سوار شد غرقه گشت.

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام : ما كشتى روانى در درياهاى عميق پوشاننده هستيم، هر كه بر آن سوار شود ايمن مانَد و هر كه از آن چشم پوشد غرق شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چون ظهر مى شد على بن الحسين عليه السلام نماز مى گزارد و دعا مى كرد، سپس به پيامبر صلي الله عليه و آله درود مى فرستاد و مى فرمود: خدايا بر محمّد و خاندان محمّد كه درخت نبوّت و جايگاه رسالت و مكان آمد و شد فرشتگان و كان دانش و اهل بيت وحى هستند درود فرست، خدايا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد كه كشتى روان در درياهاى عميق پوشاننده بدان سوار شود ايمنى يابد و هر كه از آن چشم پوشد غرق شود، هر كه از ايشان پيشى گيرد از دين بيرون رفته است و هر كه از ايشان عقب مانَد فنا پذيرد و هر كه ملتزم ركاب ايشان باشد به مقصد رسد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419