عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

اهل بيت، چونان كشتى نوح

حنش كنانى: از ابوذر شنيدم در حالى كه درِ كعبه را گرفته بود مى گفت: هر كه مرا مى شناسد كه مى شناسد و هر كه مرا نمى شناسد بداند كه من ابوذرم. از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيدم كه فرمود: هان مَثَل اهل بيت من در ميان شما چونان كشتى نوح است در ميان قومش، هر كه بر آن در آمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من چونان كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من در ميان شما چونان كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند نابود گشت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : ما كشتى نجات هستيم، هر كه بدان در آويخت رهايى يافت و هر كه از آن كناره گرفت نابود شد، هر كه از خدا حاجتى دارد بايد به وسيله ما اهل بيت بخواهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اهل بيت من در ميان شما همچون كشتى نوح هستند كه هر كه بدان درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند به آتش افكنده شد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى كميل! پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله روزى بعد از نماز عصر در نيمه ماه رمضان در حالى كه مهاجران وانصار گرد آمده بودند وحضرت صلي الله عليه و آله با دو پاى بر منبر ايستاده بود به من فرمود: على و دو پسرم از او كه پاكند از منند و من از آنها، پس از مادرشان ايشان پاكند، آنها كشتى هستند، هر كه بر آن درآيد نجات يابد و هر كه از آن بازمانَد فرو درافتد، رها يابنده در فردوس و فرو در افتنده در آتش خواهد بود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : حسن و حسين دو نوه اين امّت هستند و آنها نسبت به محمّد چونان جاى دو چشمند براى سر و من چونان جاى دو دستم براى پيكر و فاطمه چونان قلب براى جسم است، مَثَل ما همچون كشتى نوح است كه هر كس بدان درآمد نجات يافت و هر كه از آن بازماند غرق شد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه از امر ما پيروى كرد پيشى گرفت و هر كه به كشتيى جز ما سوار شد غرقه گشت.

پرینت احادیث

امام سجاد عليه السلام : ما كشتى روانى در درياهاى عميق پوشاننده هستيم، هر كه بر آن سوار شود ايمن مانَد و هر كه از آن چشم پوشد غرق شود.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چون ظهر مى شد على بن الحسين عليه السلام نماز مى گزارد و دعا مى كرد، سپس به پيامبر صلي الله عليه و آله درود مى فرستاد و مى فرمود: خدايا بر محمّد و خاندان محمّد كه درخت نبوّت و جايگاه رسالت و مكان آمد و شد فرشتگان و كان دانش و اهل بيت وحى هستند درود فرست، خدايا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد كه كشتى روان در درياهاى عميق پوشاننده بدان سوار شود ايمنى يابد و هر كه از آن چشم پوشد غرق شود، هر كه از ايشان پيشى گيرد از دين بيرون رفته است و هر كه از ايشان عقب مانَد فنا پذيرد و هر كه ملتزم ركاب ايشان باشد به مقصد رسد.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450