عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

اهل بيت همچون ستارگان

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : ستارگان موجب امنيت ساكنان زمين از غرق شدن هستند و اهل بيت من موجب ايمنى امّت من هستند از اختلاف، پس هر گاه قبيله اى از عرب با آنها به مخالفت برخاستند و امّت اختلاف يافتند ديگر حزب شيطان گشته اند.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! مَثَل تو و امامان از نسل تو پس از من همچون كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآيد رهايى يابد و هر كه از آن بازمانَد غرق شود و مَثَل شما همچون اختران است كه هر گاه يكى ناپديد شود ديگرى پيدا گردد تا به روز رستاخيز.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مَثَل ايشان (اهل بيت من) در ميان امّتم همچون ستارگان سپهر است كه هر گاه يكى از آنها ناپديد شود ديگرى پيدا آيد. آنها امامانى رهنما و رهيافته اند، نه كينه كسى كه بديشان كينه ورزد و نه ترك يارى كسانى كه از يارى ايشان دريغ ورزند به آنها زيان رساند، بل خداوند به كسانى كه كينه آنها را در دل دارند و از يارى به ايشان دريغ مى ورزند زيان مى رساند. آنها حجّتهاى خدا بر زمين و گواهان اويند بر خلقش، هر كس از آنها فرمان بَرد از خدا فرمان برده است و هر كه از ايشان سر پيچد از خدا سر پيچيده است. آنها با قرآن و قرآن با آنهاست، نه قرآن از آنها جدايى پذيرد و نه آنان از قرآن، تا آن كه در كنار حوض كوثر بر من وارد آيند. نخستين امام برادر من على است كه بهترين آنهاست، سپس فرزندم حسن و پس از او فرزندم حسين و در پى ايشان نُه تن از فرزندان حسين.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هان، خاندان محمّد همچون اختران آسمان است كه هر گاه يكى ناپديد شود ديگرى پيدا آيد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : عالمى نيست كه بميرد و جانشينى از خود گذارد مگر ما، پس هر گاه عالمى از ما برود ديگرى در جايگاه او ظهور مى كند. ما ستارگان هستيم در آسمان.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛
محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453