کتابخانه احادیث شیعه

اهل بيت همچون ستارگان

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : ستارگان موجب امنيت ساكنان زمين از غرق شدن هستند و اهل بيت من موجب ايمنى امّت من هستند از اختلاف، پس هر گاه قبيله اى از عرب با آنها به مخالفت برخاستند و امّت اختلاف يافتند ديگر حزب شيطان گشته اند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اى على! مَثَل تو و امامان از نسل تو پس از من همچون كشتى نوح است كه هر كس بر آن درآيد رهايى يابد و هر كه از آن بازمانَد غرق شود و مَثَل شما همچون اختران است كه هر گاه يكى ناپديد شود ديگرى پيدا گردد تا به روز رستاخيز.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مَثَل ايشان (اهل بيت من) در ميان امّتم همچون ستارگان سپهر است كه هر گاه يكى از آنها ناپديد شود ديگرى پيدا آيد. آنها امامانى رهنما و رهيافته اند، نه كينه كسى كه بديشان كينه ورزد و نه ترك يارى كسانى كه از يارى ايشان دريغ ورزند به آنها زيان رساند، بل خداوند به كسانى كه كينه آنها را در دل دارند و از يارى به ايشان دريغ مى ورزند زيان مى رساند. آنها حجّتهاى خدا بر زمين و گواهان اويند بر خلقش، هر كس از آنها فرمان بَرد از خدا فرمان برده است و هر كه از ايشان سر پيچد از خدا سر پيچيده است. آنها با قرآن و قرآن با آنهاست، نه قرآن از آنها جدايى پذيرد و نه آنان از قرآن، تا آن كه در كنار حوض كوثر بر من وارد آيند. نخستين امام برادر من على است كه بهترين آنهاست، سپس فرزندم حسن و پس از او فرزندم حسين و در پى ايشان نُه تن از فرزندان حسين.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هان، خاندان محمّد همچون اختران آسمان است كه هر گاه يكى ناپديد شود ديگرى پيدا آيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عالمى نيست كه بميرد و جانشينى از خود گذارد مگر ما، پس هر گاه عالمى از ما برود ديگرى در جايگاه او ظهور مى كند. ما ستارگان هستيم در آسمان.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469