عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

دين با آنان آغاز و با آنان پايان مى گيرد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ : اى على! خداوند، دين را با ما به پايان برده چنان كه آن را با ما آغاز كرده است و در پرتو ما، خداوند دلهاى شما را پس از دشمنى و نفرت، الفت بخشيده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حديثى كه پيامبر صلي الله عليه و آله فتنه هايى را به آگاهى او مى رساند كه پس از حضرتش صلي الله عليه و آله بر امّت مى رسد تا اين كه عدالت به داد آنها مى رسد ـ : يا رسول اللّه ! عدالت از ماست يا از جز ما؟ پيامبر صلي الله عليه و آله مى فرمايد: از ماست، خداوند دين را با ما مى آغازد و با ما به پايان مى برد و در پرتو وجود ما پس از شرك، ميان دلها انس مى افكند و پس از فِتنه، به دلها الفت مى بخشد. گفتم: سپاس خداى را براى آن چه از فضل خود به ما بخشيده است.

پرینت احادیث

عمر بن على به نقل از پدرش امام على عليه السلام نقل مى كند كه حضرت عليه السلامبه پيامبر صلي الله عليه و آله عرض كرد: يا رسول اللّه ! آيا مهدى از ماست يا از جز ما؟ فرمود: از ماست، (با ما) خداوند پايان مى بخشد و با ما مى آغازد و همه با ما از شرك، رهايى مى يابند و خداوند با ما، دلها را پس از خصومتى آشكار، الفت مى بخشد، چنان كه پس از دشمنى شرك، دل هايشان را با يكديگر مأنوس ساخت. امام على عليه السلامعرض كرد: آيا آنها مؤمن هستند يا كافر؟ پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: فريب خورده و كافر.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله به من فرمود: اى على! اين امر با شما آغاز مى شود و با شما پايان مى پذيرد، صبر در پيش گيريد كه انجام كار، از آنِ پرهيزگاران است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند اسلام را با ما آغاز كرد و با ما به پايان مى برَد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خداوند با ما آغاز مى كند و با ما به پايان مى بَرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى مردم! ما خاندانى هستيم كه خداوند با ما دروغ را مشخّص مى سازد و با ما بيمارى سخت را از ميان مى برد و با ما ريسمان خوارى را از گردنهاى شما مى گشايد و با ما مى آغازد و با ما به پايان مى برد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : اى مردم! كجا مى رويد و كجا مى برندتان؟ خداوند با ما، نخستين شما را هدايت كرد و با ما آخرين شما را پايان خواهد بخشيد.

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : خداوند، دين را با ما آغازيده و با ما پايان مى بخشد.

پرینت احادیث

امام هادى عليه السلام ـ در زيارت جامعه اى كه با آن مزار امامان را زيارت مى كنند ـ : خداوند با شما آغاز كرد و با شما پايان مى بخشد.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450