عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

صله دادن

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركس به يكى از افراد خاندان من احسانى كند در روز قيامت آن را جبران مى كنم.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه مى خواهد به من توسّل جويد و او را بر من منّتى باشد كه به واسطه آن روز قيامت شفاعتش كنم به خاندانم صله دهد وآنان را شاد سازد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : در وصف امامان از نسل امام على عليه السلام ـ : هركس به يكى از شما جفا كند به من جفا كرده و هركس به شما صله اى دهد به من صله داده است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام: صله دادن از اموال خود به آل محمّد را فرو مگذاريد، هر كه داراست به قدر دارايى اش [صله دهد] و هر كه ناداراست به فراخور ناداريش. هر كه مى خواهد خداوند مهمترين حاجتهايى را كه از خدا مى خواهد برآورده سازد از مال خود آن چه را بيشتر از همه مورد نياز اوست به آل محمّد و شيعيان آنان صله دهد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه قادر نباشد به ما صله دهد به دوستان نيك ما صله دهد كه همان ثواب صله دادن به ما برايش نوشته مى شود و هر كه قادر نباشد به زيارت ما بيايد به زيارت دوستان نيك ما برود كه همان ثواب زيارت ما برايش نوشته مى شود.

پرینت احادیث

عمربن مريم: از حضرت صادق عليه السلام درباره آيه «و آنان كه آن چه را خدا به پيوستنش فرمان داده است مى پيوندانند» پرسيدم، فرمود: از آن جمله است صله رحم و نهايت تأويل آن صله دادن تو، به ماست.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛
زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453