عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

بنياد اسلام

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : اسلام برهنه است وجامه آن حياست وزيورش، وقارومردانگى اش، كردار نيك و ستونش، پارسايى. هر چيزى بنيادى دارد و بنياد اسلام، دوست داشتن ما اهل بيت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: رسول خدا صلي الله عليه و آله به من فرمود: اى على، اسلام [به منزله پيكرى ]برهنه است كه لباس آن، پرهيزگارى مى باشد و اثاث خانه اش، هدايت و زيورش، حيا و ستونش، پارسايى و قوامش، كردار نيك و بنياد اسلام، دوست داشتن من و دوست داشتن اهل بيت من است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام ـ از پدرش از جدش ـ : چون رسول خدا صلي الله عليه و آله مناسك حجة الوداع را به پايان برد، بر اشتر خود سوار شد و شروع به گفتن اين جمله كرد: به بهشت نرود مگر كسى كه مسلمان باشد. ابوذر غفارى رحمه الله برخاست و عرض كرد: اى رسول خدا، اسلام چيست؟ حضرت فرمود: اسلام برهنه است و جامه اش، پرهيزگارى است و زيورش، حيا و قوامش، پارسايى و جمالش [كمالش] ديندارى و ميوه اش، كردار نيك است. هر چيزى بنيادى دارد و بنياد اسلام، دوست داشتن ما اهل بيت است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در خطبه اى كه طىّ آن از خاندان محمّد سخن مى گويد ـ : آنان تكيه گاه هاى اسلامند و پناهگاه هاى امن، به واسطه [پايمردى ]ايشان، حقّ به جايگاه خود بازگشت و باطل از جايش بركنده و دور شد و زبانش از بيخ قطع گرديد.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام: دوست داشتن ما اهل بيت، نظام دين است.

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام: اسلام بر پنج چيز بنا شده است: بر نماز و زكات و روزه و حج و ولايت و به هيچ چيزى به اندازه ولايت فرا خوانده نشده است.

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛
زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3453