عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ب ـ مَثَل ميهمان

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : مردم در دنيا ، ميهمان هستند و آنچه در اختيار دارند ، عاريت است. ميهمان ، رفتنى است و عاريت ، پس دادنى.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ كس در دنيا نيست ، مگر آن كه ميهمان است و دارايى اش عاريت. ميهمان ، رفتنى است و عاريت ، بازگرداندنى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بندگان خدا! شما و آرزوهاى شما در اين دنيا ، ميهمانانى موقّت هستيد.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : ابو ذر در سخنرانى اش مى گفت: اى جوينده دانش! هيچ چيز دنيا را چيز مينگار جز آنچه خيرش سود رساند و شرّش زيان زند ، مگر به كسى كه خدايش بدو رحم كند. اى جوينده علم! زنهار، زن و فرزند و مال ، تو را از خويشتن باز ندارد؛ چه، روزى كه از آنها جدا مى شوى ، [خواهى دانست كه [همانند ميهمانى بوده اى كه شبى را در ميان ايشان گذرانده اى و صحبگاهان از نزدشان به جاى ديگران رفته اى . دنيا و آخرت ، به سانِ منزلگاهى است كه از آن به منزلگاهى ديگر منتقل شده اى. فاصله اى ميان مرگ و رستاخير نيست ،
مگر به اندازه خوابى كوتاه كه بخوابى و سپس ، بيدار شوى.
اى جوينده دانش! براى آن روز كه در پيشگاه خداوند قرارگيرى ، چيزى پيش فرست؛ زيرا كه تو در برابر عملت پاداش مى يابى . اى جوينده دانش! از هر دست كه بدهى ، با همان دست پس مى گيرى.

پرینت احادیث 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله

مَن عَرَفَ اللّه‏َ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فاهُ ‏مِنَ الكَلامِ وبَطنَهُ مِنَ الطَّعامِ، وعَنّى نَفسَهُ بِالصِّيامِ والقِيامِ
هر كه خدا را شناخت و به عظمتش پى ‏برد، دهان خويش را از گفتار [بيهوده] و معده‏ اش را از خوراك [زيادى و حرام ] نگه داشت و با روزه و شب زنده ‏دارى جان خود را پاك كرد

امالی شیخ صدوق : 647/878

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3412