عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

مسلمان ، كسى است كه به دنيا و آخرت ، اهتمام ورزد

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : با همّت ترينِ مردم، مؤمن است كه به كار دنيا و آخرتش اهتمام مى ورزد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى نيست كه دنيا را براى آخرت يا آخرت را براى دنيا ترك كند ؛ بلكه بهترينِ شما كسى است كه از اين هر دو ، بهره گيرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى نيست كه دنيايش را به خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش وا گذارد ؛ بلكه آن كس است كه از هر دوى اينها بهره اش برگيرد؛ چرا كه دنيا وسيله رسيدن به آخرت است. سربارِ ديگران نباشيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ شما كسى است كه آخرتش را به خاطر دنيايش وا نگذارد و دنيايش را به خاطر آخرتش، و سربارِ مردم نباشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : بهترينِ شما كسى است كه آخرتش را به خاطر دنيايش فرو نگذارد و دنيايش را به خاطر آخرتش.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : كسى كه دنيايش را به خاطر آخرتش و يا آخرتش را به خاطر دنيايش ترك كند ، از ما نيست.

پرینت احادیث

امام كاظم عليه السلام : با برآوردن خواست هاى رواى خود تا آن جا كه به مروّت [و شخصيّت] صدمه نزند و اسراف نباشد، خويشتن را از دنيا بهره مند سازيد و از دنيا در كارهاى دينتان كمك بگيريد؛ زيرا روايت شده است كه: از ما نيست آن كه دنيايش را براى دينش يا دينش را به خاطر دنيايش وا گذارد.

پرینت احادیث 

امام صادق علیه السلام :

اِنَّ قائِمَنا اِذا قامَ لَبِسَ لِباسَ عَلىٍّ عليه‏ السلام وَ سـارَ بِسيـرَتِهِ؛
همانا چون قائم ما قيام كند، لباس على عليه ‏السلام را بپوشد و بر اساس شيوه و سيره او رفتار نمايد.

وسائل الشيعة: ج 3، ص 348، ح 7

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3443