عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ـ 3 دل بستگى به دنيا

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : به دنيا دل مبنديد ، كه دنيا ، جدايىِ خود را اعلام كرده و به فريبندگى هاى خويش ، فرا مى خواند. پس ، از مصيبت آفرينى هاى آن ، بر حذر باشيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در اندرزش به ابن مسعود ـ : اى پسر مسعود! به دنيا دل مبند و بدان ميارام ؛ زيرا به زودى از آن جدا خواهى شد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : از آنان نباشيد كه دنياى زودگذر ، فريبشان داد و آرزو ، گولشان زد و اسير نيرنگ [ ِ دنيا] شدند و در نتيجه، به سراى بدى كه زود زوال مى پذيرد و آماده انتقال [به ديگرى] است، دل بستند. آنچه از اين دنياى شما باقى مانده ، در برابر آنچه گذشته ، به اندازه خُسباندن اشترى [براى آسودن
ساعاتى] يا بستن پستان حيوان شيردهى حديث بيش نيست. پس بر چه درنگ مى كنيد و منتظر چه هستيد؟!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به دنيا تكيه كند ، بدبخت و بى بهره است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به دنيا خوش گمان باشد ، گرفتار رنج و سختى مى شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به دنيا خو گرفت و دينش را كابين آن قرار داد ، به هر طرف كه دنيا رو آورَد ، او نيز رو مى كند [و در واقع] ، دنيا را آرمان و معبود خويش گرفته است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دنيا از كسى كه به آن پناه ببرد ، پاسدارى نمى كند.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : به آنچه در اين دنياست ، دل مبنديد ، چونان دل بستگىِ كسى كه آن را خانه ماندن و منزلگاه هميشگى قرار داده است. به خدا سوگند كه در امور اين دنيا ، براى شما نشانى و هشدارى بر [بى وفايى و ناپايدارىِ [دنياست: امورى چون كشاكش روزگار ، فراز و نشيب هاى آن ، كيفرهاى عبرت آموزش و به بازى گرفتن اهل خود. دنيا، گم نام را بالا مى برد و بلندْ پايه را پست مى گردانَد و فرداى قيامت ، اقوامى را به آتش مى افكند و در اين همه ، عبرت و تجربه و مايه بازدارندگى است براى شخص هشيار.

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام ـ به يارانش ـ : آيا آنچه عيسى بن مريم عليهماالسلام به حواريان فرمود: به شما نرسيده است؟ او به آنان فرمود : «... كدام يك از شما بر [روى [موج دريا خانه اى مى سازد؟ دنيا، چنين خانه اى است. پس، آن را اقامتگاه مگيريد».

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از نجواهاى خداوند با موسى عليه السلام اين بود كه: «اى موسى! به دنيا دل مبند ، همانند دل بستگىِ ستمگران و دل بستگىِ كسى كه دنيا را پدر و مادر خويش گرفته است... از دنيا ، آنچه را كه بدان نيازى ندارى ، رها كن و به آنان كه فريفته دنيا گشته اند و به خود ، وا نهاده شده اند، منگر و بدان كه هر گرفتارى اى، آغازش دنيا دوستى است».

پرینت احادیث

تنبيه الخواطر: خداوند متعال به موسى عليه السلام وحى فرمود كه: «اى موسى ، زنهار! به دنيادوستى مگراى؛ زيرا هرگز با گناه كبيره اى بر من وارد نشوى كه بدتر از دنيادوستى باشد».

پرینت احادیث

حلية الأولياء ـ به نقل از كعب الأحبار ـ : پروردگار متعال به موسى عليه السلام فرمود: «... بينوايان را به خود نزديك گردان و با آنان ، همنشينىِ نزديك داشته باش و به دنيادوستى مگراى؛ زيرا، هرگز با [گناهِ [كبيره اى از كبائر با من ديدار نخواهى كرد كه برايت زيانبارتر از گرايشِ به دنيا باشد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419