عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تشويق به نفرت از دنيا

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در سفارشش به ابو ذر ـ : اى ابو ذر! هيچ چيز در نزد خدا منفورتر از دنيا نيست. خداوند ، دنيا را آفريد ، سپس از آن روى گرداند و بدان ننگريست و تا قيام قيامت هم به آن نمى نگرد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند آخرت را دوست ، و دنيا را دشمن مى دارد. پس ، شما نيز آنچه را خدا دوست دارد ، دوست بداريد و آنچه را دشمن مى دارد ، دشمن بداريد ، و فريب چيزى را كه از اهلش جدا مى شود ، نخوريد، و براى آنچه ماندنى است ، كار كنيد تا به پاداش آخرت دست يابيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر گاه خواستى كه خدا تو را دوست بدارد ، دنيا را دشمن بدار، و هر گاه خواستى كه مردمْ تو را دوست بدارند ، زيادى هاى دنيا را كه نزد توست ، پيش آنان بينداز.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : محبّت نسبت به اهل بيت من ، بيست فايده دارد : . . . . نهم: بيزارى از دنيا.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در يادكرد حديث معراج پيامبر صلي الله عليه و آله ـ : خداوند فرمود : «... اى احمد! دنيا و دنياخواهان را دشمن بدار، و آخرت و آخرتگرايان را دوست بدار».

پرینت احادیث

امام زين العابدين عليه السلام : بعد از شناخت خداوند و شناخت پيامبر او، هيچ كارى برتر از بيزارى از دنيا نيست.

پرینت احادیث

بحار الأنوار: به عيسى عليه السلام گفته شد: يك كار به ما بياموز كه به سبب آن ، خداوند ما را دوست بدارد. فرمود: «دنيا را دشمن بداريد تا خدا دوستتان بدارد».

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419