کتابخانه احادیث شیعه

و ـ شقاوت

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله ـ در سفارش به على عليه السلام ـ : اى على! چهار خصلت ، از شقاوت است . خشكى چشم حديث و قساوت قلب و آرزوى دراز و دنيادوستى ، از شقاوت اند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : از نشانه هاى شقاوت اند: خشكى چشم، قساوت قلب، آزمندى شديد در طلب دنيا، و ادامه دادن به گناه.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : علّت شقاوت، عشق به دنياست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از شيفتگى به دنيا، كه بدبختى و رنج برايت بر جاى مى نهد،
و به فروختن زندگى جاودانى به زندگى فناپذير ، وادارت مى كند!
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مردم دنيا ، محكوم به بدبختى و نيستى و نابودى و هلاكت اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه دنيا همّ و غم او باشد، در روز قيامت شقاوت و اندوه او به درازا مى كشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه بزرگ ترين اهتمامش دنيا باشد ، گرفتارى و اندوهش به درازا مى كشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دين ، [آدمى را] ارجمند مى گرداند، و دنيا ، خوار مى سازد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام :

مَن سَرَّهُ أنْ يَكونَ مِن أصحابِ القائِمِ فَليَنتَظِر وَ لْيَعَمل بِالوَرَعِ

هر كس خوش دارد از ياران امام مهدى عليه‏ السلام باشد، بايد منتظر باشد و پارسايى پيشه كند

الغيبة ، نعمانى ، ص 200

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462