عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

باختن در دنيا و آخرت

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن قَضى نَهمَتَهُ حديث فِي الدُّنيا ، حيلَ بَينَهُ وبَينَ شَهوَتِهِ فِي الآخِرَةِ . حديث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس خواسته هاى خود را در دنيا برآورده سازد ، ميان او و خواسته هايش در آخرت ، مانع ايجاد مى شود.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : لقمان عليه السلام گفت : «... هر كه دنيا را بر آخرت برگزيند ، به دنيا نمى رسد، و به مُلك آخرت [نيز] دست نمى يابد».

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : لقمان عليه السلام گفت : «... هر كه دنيا را بر آخرت برگزيند ، هر دوى آنها را مى بازد: اين ، از بين مى رود، و به آن ، دست نمى يابد».

پرینت احادیث

لقمان عليه السلام ـ در سفارش به فرزندش ـ : فرزندم! دنيايت را به آخرتت بفروش تا هر دوى آنها را ببَرى، و آخرتت را به دنيايت مفروش كه هر دوى آنها را مى بازى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه آخرتش را به دنيايش بفروشد ، هر دوى آنها را از كف مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس بهشت جاويدان را به دنياى گذرا بفروشد ، بدبخت مى شود و در اين معامله زيان مى كند.

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : لا تُصلِح دُنياكَ بِمَحقِ حديث دينِكَ ؛ فَتَكونَ مِنَ الأَخسَرينَ أعمالاً . حديث

امام على عليه السلام : دنيايت را با از بين بردن دينت آباد مكن كه در اين صورت ، از زيانكارترين مردمان خواهى بود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى گروه هاى مردم! پروامندى از خداوند ، در پيش گيريد؛ زيرا چه بسيار است آرزومندِ چيزى كه به آن نمى رسد، و سازنده بنايى كه در آن ، [مهلتِ [سكونت نمى يابد، و گرد آورنده مالى كه به زودى آن را [براى ديگران] بر جاى مى گذارد ، و شايد آن را از راه نادرست، يا از نپرداختن حقّى ، گرد آورده است . [ در اين صورت ، ] از حرام به آن رسيده و با اين كار ، گناهانى به دوش كشيده است . پس وزر و وبال آن را بر عهده مى گيرد، و با افسوس و اندوه بر پروردگارش وارد مى شود. او دنيا و آخرت را زيان كرده است و اين ، همان زيان آشكار است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : زيانكارترينِ مردم ، كسى است كه دنيا را به جاى آخرت بپذيرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پر زيان ترين معامله و بى حاصل ترين تلاش را آن مردى كرده كه بدنش را در رسيدن به آرزوهايش فرسوده و مقدّرات ، او را در رسيدن به خواستش يارى نكرده اند ، و در نتيجه، با آه و حسرت ها از دنيا رفته و با كوله بارى از گناه ، ره سپار آخرت شده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كيست زيانكارتر از آن كه آخرت را با دنيا عوض كند؟

پرینت احادیث

امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : چه پر زيان است معاملت شاهان ـ مگر آن كسى كه خدا نگاهش بدارد ـ كه آخرت را به خوابى فروختند!

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كيست مغبون تر از آن كه جهانِ باقى را به دنياى فانى فروخت؟!

پرینت احادیث

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : النّاسُ ثَلاثَةُ أصنافٍ : زاهِدٌ مُعتَزِمٌ ، وصابِرٌ عَلى مُجاهَدَةِ هَواهُ ، وراغِبٌ مُنقادٌ لِشَهَواتِهِ ؛ فَالزّاهِدُ لا يُعَظِّمُ ما آتاهُ اللّه ُ فَرَحا بِهِ ولا يُكثِرُ عَلى ما فاتَهُ أسَفا . وَالصّابِرُ نازَعَتهُ إلَى الدُّنيا نَفسُهُ فَقَدَعَها حديث ، وتَطَلَّعَت إلى لَذّاتِها فَمَنَعَها . وَالرّاغِبُ دَعَتهُ إلَى الدُّنيا نَفسُهُ فَأَجابَها ، وأمَرَتهُ بِإِيثارِها فَأَطاعَها ، فَدَنَّسَ حديث بِها عِرضَهُ ، ووَضَعَ لَها شَرَفَهُ ، وضَيَّعَ لَها آخِرَتَهُ . حديث

امام على عليه السلام : مردم ، سه دسته اند: زاهدِ مصمّم، شكيبا در مبارزه با هوس، و خواهنده و پيرو خواهش هاى نفسانى.
زاهد، آنچه را خداوند به او مى دهد ، از سرِ شادى بزرگ نمى شمارد و آنچه را كه از دست مى دهد، از سر افسوس ، بزرگ نمى داند. شكيبا، نفْسش او را به سوى دنيا كشانْد؛ امّا او آن را باز داشت، و نفْسش به لذّت هاى آن چشم دوخت؛ ليكن او مانعش شد. و خواهنده، نفْسش او را به دنيا فرا خواند و او اجابتش كرد و به برگزيدن دنيا [بر آخرت] دستورش داد و او اطاعتش كرد، و بدين ترتيب، آبروى خويش را لكّه دار ساخت، و به خاطر دنيا شرافت خود را به پستى كشاند، و آخرتش را تباه كرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به دنيا راغب مشو كه آخرتت تباه مى گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كه براى دنيا كار كرد، زيان كرد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اگر خواهان دنيا شويد ، زيان مى كنيد و نابود مى گرديد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به هر آنچه نابود مى شود و از كف مى رود ، رغبت مكن كه اين (رغبت) ، خود ، بالاترين زيان است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : تو هرگز خداوند سبحان را با عملى كه برايت زيانبارتر از دنيادوستى است ، ملاقات نخواهى كرد.

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام :

اُوصيكُمْ بِالصَّلاةِ وَ حِفْظِها، فَاِنَّها خَيْرُالْعَمَلِ وَ هِىَ عَمُودُ دينِكُمْ؛
شما را به نماز و مراقبت از آن سفارش مى ‏كنم چونكه نماز برترين عمل و ستون دين شماست.

بحارالأنوار: ج 82، ص 209

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3445