کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

احادیث حضرت عیسی علیه السلام245 حدیث

عيسى عليه السلام : واى بر شما ، اى بندگان دنيا! پرستشگاه هاى پروردگارتان را زندان تن خويش گردانيد و دل هايتان را خانه تقوا كنيد و دل هايتان را مأواى هوس ها قرار ندهيد.
عيسى عليه السلام : دنيا را آسان بگيريد تا بر شما آسان شود، و آن را خوار بداريد تا آخرت در نظرتان ارجمند گردد، و دنيا را ارج ننهيد ، كه آخرت در نظرتان بى ارج مى شود . دنيا شايسته احترام نيست: هر روز ، گرفتارى و زيانى به بار مى آورد ، و دنيا نيست ، مگر به سان رؤيايى در خواب، و آدمى ، در ميان بيدارى و خواب!
عيسى عليه السلام : براى دنيا كار مى كنيد ، حال آن كه در دنيا بدون كار ، روزىِ شما
داده مى شود ، و براى آخرت كه در آن جز با عمل ، روزى داده نمى شويد ، كار نمى كنيد!
عيسى عليه السلام : با اهل معاصى ، همنشينى نكنيد كه شما را به دنيا علاقه مند مى سازند و آخرت را از يادتان مى برند.
عيسى عليه السلام : از پليدى دنيا ، اين است كه خداوند در آن معصيت مى شود ، و آخرت به دست نمى آيد ، مگر با ترك دنيا.
عيسى عليه السلام ـ از اندرزهايش در انجيل و جز آن ـ : حقيقتى را به شما بگويم :
اى بندگان دنيا! كسى كه دنياخواهىِ او كم نمى شود و رشته رغبتش به دنيا قطع نمى گردد ، چگونه به آخرت دست يابد؟!
عيسى عليه السلام : چگونه كسى كه پاره اى از آنچه را دارد ، نمى بخشد ، محبّت كاملِ دوستش را مى خواهد ؟
عيسى عليه السلام : اگر مى خواهيد دوستان و برگزيدگان خدا باشيد ، به آن كه به شما بدى مى كند ، نيكى كنيد و از آن كه به شما ستم مى كند ، درگذريد و بر آن كه از شما روى مى گرداند ، سلام دهيد .
عيسى عليه السلام : به حق برايتان مى گويم : بنده نمى تواند خدمتگزار دو پروردگار باشد و هرچه بكوشد ، باز يكى را بر ديگرى ترجيح خواهد داد. همچنين خدا دوستى و دنيا دوستى ، براى شما جمع نخواهد شد .
عيسى عليه السلام ـ در پاسخ به اين سؤال كه احمق كيست ؟ ـ فرمود : خود رأى خودپسند ، كسى كه هرچه فضيلت است از آن خود مى داند و براى ديگران، بر خود هيچ فضيلتى قائل نيست، همه حقوق را براى خود مى داند وهيچ حقّى براى ديگران بر خود قائل نيست. اين است آن احمقى كه چاره اى براى درمان او وجود ندارد.
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

زينَةُ الْحَـديثِ الصِّـدْقُ؛

زينت سُخن، راستگويى است.

من لايحضره الفقيه: ج4، ص402

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838