کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

د ـ برترين نام ها و حقّ برخى از آنها

امام صادق عليه السلام : هيچ فرزندى براى ما زاده نمى شود ، مگر اين كه او را «محمّد» مى ناميم . وقتى هفت روز گذشت ، اگر بخواهيم ، تغيير مى دهيم و اگر بخواهيم ، وا مى گذاريم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : بهترينِ نام ها ، عبد اللّه و عبد الرحمان و نام هاى بندگى است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : آگاه باشيد كه بهترينِ نام ها عبد اللّه ، عبد الرحمان ، و حارثه و هَمّام است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه فرزند را «محمّد» نام نهاديد ، او را اكرام كنيد و در مجلس ، برايش جا باز كنيد و به رويش چهره درهم نكشيد .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه صلي الله عليه و آله : إِذا سَمَّيتُم مُحَمَّدا فلا تُقَبِّحوهُ، و لا تَجبَهوهُ، حديث و لا تَضرِبوهُ، بورِكَ لِبَيتٍ فيهِ مُحَمَّدٌ، و مَجلِسٍ فيهِ مُحَمَّدٌ، و رِفقَةٍ فيها مُحَمَّدٌ. حديث
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هرگاه كسى را «محمّد» نام نهاديد ، او را زشت مشماريد و با چهره درهم با او روبه رو نشويد و او را نزنيد . مبارك باد خانه اى كه در آن ، محمّد باشد و مجلسى كه در آن محمّد باشد و هم سفرانى كه در آنها محمّد باشد!
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ خانه اى نيست كه نام «محمّد» در آن باشد ، مگر آن كه خداوند ، روزى را بر آنها مى گسترد . پس هرگاه آنان را [محمّد ]ناميديد ، آنان را نزنيد و دشنام ندهيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : محمّد مى ناميد ، آن گاه ، دشنامش مى دهيد ؟!
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات الكافي عَنِ السَّكونِي : دَخَلتُ عَلى أَبي عَبدِ اللّه ِ عليه السلام و أَنَا مَغمومٌ مَكروبٌ ، فَقالَ لي : يا سَكونِيُ مِمّا غَمُّكَ؟
قُلتُ : وُلِدَت لي ابنَةٌ!
فَقالَ : يا سَكونِيُ ، عَلَى الأَرضِ ثِقلُها، وعَلَى اللّه ِ رِزقُها، تَعيشُ في غَيرِ أَجَلِكَ، و تَأكُلُ مِن غَيرِ رِزقِكَ .
فَسُرِّيَ وَ اللّه ِ عَنِّي. فَقالَ لِي : ما سَمَّيتَها؟
قُلتُ : فاطِمَةَ.
قالَ : آهٍ آهٍ ! ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى جَبهَتِهِ فَقالَ : قالَ رَسولُ اللّه ِ صلي الله عليه و آله :
«حَقُّ الوَلَدِ عَلى والِدِهِ إِذا كانَ ذَكَرا أَن يَستَفرِهَ
حديث أُمَّهُ ، و يَستَحسِنَ اسمَهُ ، و يُعَلِّمَهُ كِتابَ اللّه ِ ، و يُطَهِّرَهُ ، و يُعَلِّمَهُ السِّباحَةَ ، و إِذا كَانَت اُنثى أَن يَستَفرِهَ أُمَّها ، و يَستَحسِنَ اسمَها ، و يُعَلِّمَها سورَةَ النّورِ ، و لا يُعَلِّمها سورَةَ يوسُفَ ، و لا يُنزِلَهَا الغُرَفَ ، و يُعَجِّلَ سَراحَها إِلى بَيتِ زَوجِها».
أَما إِذا سَمَّيتَها فاطِمَةَ فَلا تَسُبَّها ، و لا تَلْعَنها و لا تَضرِبها. حديث
الكافى ـ به نقل از سَكونى ـ : در حالى كه غم زده و گرفته بودم ، بر امام صادق عليه السلاموارد شدم . به من فرمود : «اى سَكونى! ناراحتى تو از چيست ؟» .
گفتم : دخترى برايم زاده شده است .
فرمود : «اى سَكونى! سنگينىِ آن ، بر زمين است و روزى آن ، بر خدا . خارج از محدوده عمر تو زندگى مى كند و غير از روزىِ تو را مى خورَد».
به خدا سوگند ، مرا راحت ساخت . سپس به من فرمود : «او را چه ناميدى ؟» .
گفتم : فاطمه .
فرمود : «آه ، آه!» . سپس ، دست خود را بر پيشانى گذاشت و
فرمود : «پيامبر خدا ، فرمود : "حقّ فرزند بر پدر ، اين است كه اگر پسر است ، مادرش را گرامى دارد و نام نيكو بر او نهد و كتاب خدا را به او آموزش دهد و او را پاك گردانَد و شنا به او ياد دهد ، و اگر دختر است ، مادرش را گرامى دارد و نام نيك بر او نهد و سوره نور را به او آموزش دهد و سوره يوسف را ياد ندهد و او را در اتاق هاى بالا حديث جاى ندهد و در آسان فرستادن او به خانه همسرش شتاب كند" .
هان! چون او را "فاطمه" ناميده اى ، نبايد دشنامش دهى و يا نفرينش كنى و يا او را بزنى» .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كس صاحب چهار فرزند شود و يكى را به نام من ننامد ، بر من جفا كرده است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : به نام پيامبران ، نام گذارى كنيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هيچ خانواده اى نيست كه نام پيامبرى در آن باشد ، مگر اين كه خداوند عز و جلفرشته اى را برايشان برمى انگيزد تا آنان را صبح و شب ، تقديس كند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : درست ترين نام ها ، آن است كه به بندگى حديث خوانده شود و برترينِ آنها ، نام پيامبران است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى خدمت پيامبر صلي الله عليه و آله رسيد و گفت : اى پيامبر خدا! فرزندى برايم زاده شده است ، او را چه بنامم ؟
فرمود : «او را به محبوب ترين نام نزد من ، حمزه بنام» .
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از عبد الرحمان بن محمّد عَزرمى ـ : معاويه ، مروان بن حكم را حاكم مدينه كرد و به او فرمان داد كه براى جوانان قريش ، حقوقى قرار دهد و او هم حقوقى قرار داد .
امام زين العابدين عليه السلاممى فرمايد : «من نزد او رفتم . گفت : نام تو چيست ؟
گفتم : على بن حسين .
گفت : نام برادرت چيست ؟
گفتم : على .
گفت : على و على! پدرت دنبال چيست كه نام همه پسرانش را على گذاشته است ؟ آن گاه ، حقوق مرا داد و من به سوى پدرم بازگشتم و او را [از ماجرا ]باخبر ساختم .
فرمود : واى بر پسر زنِ كبود چشم حديث دباغى كننده پوست! اگر صد پسر داشته باشم ، دوست دارم همه آنان را على بنامم» .
نمایش منبع
تفسير العيّاشى ـ به نقل از ربعى بن عبد اللّه ـ : به امام صادق عليه السلام گفته شد : فدايت شوم! ما فرزندانمان را به نام شما و پدرانتان مى ناميم . آيا اين كار ، براى ما سودى دارد ؟
فرمود : «آرى ، به خدا سوگند! آيا دين ، چيزى جز دوستى است ؟ خداوند فرمود : «اگر خدا را دوست مى داريد ، از من پيروى كنيد تا خداوند ، شما را دوست بدارد و گناهان شما را بيامرزد» ».
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از ابن ميّاح ، از فلان بن حميد ـ : از امام صادق عليه السلامدرباره نام فرزندش سؤال و مشورت نمود ، امام عليه السلام فرمود : «او را به نامى از نام هاى بندگى بنام» .
گفت : آنها چه نام هايى هستند ؟
فرمود : «[مانند] عبد الرحمان» .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : به خانه اى كه در آن نام محمّد يا احمد يا على يا حسن
و يا حسين يا جعفر يا طالب يا عبد اللّه و يا فاطمه ، از زنان ، باشد ، فقر وارد نمى شود .
نمایش منبع
امام حسن عسكرى عليه السلام ـ به جعفر بن شريف جرجانى ـ : خداوند ، خود از خدمت ابو اسحاق ابراهيم بن اسماعيل به شيعيان ما سپاس گزارى كند و گناهان او را بيامرزد و پسرى تمام و كمال و حق باور ، روزى اش گردانَد . به او بگو كه حسن بن على مى گويد : نام فرزندت را احمد بگذار .
نمایش منبع
كشف الغمّه ـ به نقل از جعفر بن محمّد قلانسى ـ : برادرم محمّد ، در حالى كه همسرش باردار و نزديك زايمانش بود ، به امام عسكرى عليه السلامنامه نوشت و خواست تا از خدا بخواهد كه همسرش را [از درد و رنج] برَهانَد و پسرى روزىِ او كند و نام او را مشخّص سازد . امام عليه السلامدر پاسخ ، صلاح او را از خدا خواست و فرمود : «خداوند ، پسرى تمام و كمال ، روزىِ تو گردانَد و محمّد و عبد الرحمان ، نام هاى خوبى اند» .
پس همسرش زاييد ـ تا آن جا كه گفت ـ يكى را محمّد و ديگرى را عبد الرحمان ناميد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام عسكرى عليه ‏السلام : :

مَن أنِسَ باللّه‏ِ اسْتَوحَشَ مِن النّاس؛

هر كه با خدا همدم شود از مردم دورى مى‏ گزيند.

الدرّة الباهرة : 43

چهل حدیث « گهرهای عسکری » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462