کتابخانه احادیث شیعه

217. خداپسندانه وارد شويد

اگر دو گروه از مؤمنان با هم جنگيدند، آنها را آشتى دهيد، و اگر يكى از آن دو بر ديگرى تجاوز كرد، با گروه متجاوز بجنگيد تا به فرمان خدا باز گردد و هرگاه بازگشت، ميانشان عادلانه صلح برقرار كنيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست دارد.
نمایش منبع
آيا به شما خبر ندهم و راهنمايى تان نكنم به صَدَقه اى كه خدا و رسولش آن را دوست مى دارند؟ [آن صدقه، اين است كه] وقتى روابط بين مردم، خراب مى شود و از هم فاصله مى گيرند، ميانشان را اصلاح كنى.
نمایش منبع
با گروه هاى جنايتكار و ستمگر هم بايد به همان شدّتِ جنگ با مشركان، جنگيد و بايد از تمام امكانات و توانايى هاى اهل قبله (مسلمانان) عليه آنان بهره گرفت و در صورت دست يافتن به آنها، همچون مشركان، اسيرشان كرد.
نمایش منبع
از رحمت خدا به دور است، از رحمت خدا به دور است كسى كه برادر دينى اش، او را به آشتى [و اصلاح روابط] دعوت كند و او نپذيرد.
نمایش منبع
هر كس براى آشتى ميان دو كس قدم بردارد، فرشتگان خدا بر او درود مى فرستند تا [وقتى كه] بازگردد و پاداش شب قدر به او داده مى شود و هر كس براى قطع رابطه ميان دو كس قدم بردارد، وبال گناه او به اندازه ثواب كسى است كه ميان دو نفر آشتى برقرار نمايد و لعنت خدا بر او نوشته مى شود تا با ورود به دوزخ، عذابش دو چندان گردد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی عليه ‏السلام : :

جودُ الوُلاةِ بِفَيءِ المُسلِمينَ جَورٌ وخَترٌِ؛

بخشش كارگزاران از اموال مسلمانان، ظلم و خيانت است.

غرر الحكم : ح 4725

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469