عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

خودپسندى

امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : زنهار از خود پسندى و [زنهار] از تكيه كردن به آنچه كه تو را به خودپسندى مى كشاند و [زنهار از ]شيفتگى به مدح و ستايش؛ زيرا اينها از مناسبترين فرصتهاى شيطان است تا نيكى نيكو كاران را بر باد دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ تنهايى اى وحشت انگيزتر از خودپسندى نيست.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : وحشتناكترين تنهايى، خودپسندى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خودپسندى، آفت بزرگى (شرف) است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خودپسندى، كمبود را آشكار مى سازد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ چيز مانند خودپسندى به خوبيها زيان نمى رساند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ميوه خودپسندى و غرور، دشمنى و كينه توزى است.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هيچ نادانى اى زيانبارتر از خودپسندى نيست.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از شرايع (دين) عيسى بن مريم گشت و گذار در شهرها بود. روزى با يكى از ياران خود كه مردى كوته قامت بود و اغلب با عيسى عليه السلام همراهى مى كرد، براى سياحت بيرون رفت. چون عيسى به دريا رسيد با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد. مرد كوتاه قد چون ديد عيسى عليه السلام از آب گذشت با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد تا به عيسى عليه السلام رسيد. در اين هنگام دچار خودپسندى شد ··· از اين رو در آب فرو رفت و از عيسى كمك خواست. آن حضرت دستش را گرفت و او را از آب بيرون كشيد.

پرینت احادیث 

امام سجاد علیه السلام :

مَنْ قَنَعَ بِما قَسَّمَ اللّه‏ُ لَهُ فَهُوَ مِنْ اَغْنَى النـاس؛
هر كس به تقسيم الهى قانع باشد از بى ‏نيـازترين مـردم اسـت.

كشف الغمه: ج 2، ص 102

چهل حديث « گهرهاى سجادى » عليه السلام

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3445