کتابخانه احادیث شیعه

خودپسندى

امام على عليه السلام ـ در فرمان استاندارى مصر به مالك اشتر ـ نوشت : زنهار از خود پسندى و [زنهار] از تكيه كردن به آنچه كه تو را به خودپسندى مى كشاند و [زنهار از ]شيفتگى به مدح و ستايش؛ زيرا اينها از مناسبترين فرصتهاى شيطان است تا نيكى نيكو كاران را بر باد دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ تنهايى اى وحشت انگيزتر از خودپسندى نيست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : وحشتناكترين تنهايى، خودپسندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودپسندى، آفت بزرگى (شرف) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خودپسندى، كمبود را آشكار مى سازد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ چيز مانند خودپسندى به خوبيها زيان نمى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميوه خودپسندى و غرور، دشمنى و كينه توزى است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هيچ نادانى اى زيانبارتر از خودپسندى نيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : از شرايع (دين) عيسى بن مريم گشت و گذار در شهرها بود. روزى با يكى از ياران خود كه مردى كوته قامت بود و اغلب با عيسى عليه السلام همراهى مى كرد، براى سياحت بيرون رفت. چون عيسى به دريا رسيد با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد. مرد كوتاه قد چون ديد عيسى عليه السلام از آب گذشت با يقين درست گفت: به نام خدا و بر روى آب حركت كرد تا به عيسى عليه السلام رسيد. در اين هنگام دچار خودپسندى شد ··· از اين رو در آب فرو رفت و از عيسى كمك خواست. آن حضرت دستش را گرفت و او را از آب بيرون كشيد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

ما ابتَلَى اللّه‏ُ أحَدا بمِثلِ الإملاءِ لَهُ؛

خداوند هيچ كس را به چيزى همانند مهلت دادن به او، آزمايش نكرده است.

نهج البلاغه، حكمت 116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461