کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

پرهيز از آنچه موجب پوزش خواهى است

امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش ابان احمر از علّت نامگذارى فرعون به ذوى الاوتاد (دارنده ميخها) ـ فرمود : چون وقتى مى خواست مردى را شكنجه دهد، او را روى زمين دمر مى خواباند و چهار دست و پايش را به زمين ميخكوب مى كرد. گاهى اوقات هم او را روى يك تخته پهن دراز مى كرد و چهار دست و پايش را به تخته ميخكوب مى كرد و او را به همان حال مى گذاشت تا مى مرد.
نمایش منبع
رسول اللّه صلى الله عليه و آله : زنهار از كارى كه به سبب آن پوزش بخواهى؛ زيرا در اين [كار ]شركِ پنهان، است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زنهار از كارى كه به سبب آن پوزش بخواهى؛ چرا كه از كار خوب، پوزش خواهى نمى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نياز نيافتن به پوزش خواهى، عزّت بخش تر از پوزش خواهى موجّه است .حديث
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه خود به حارث هَمْدانى ـ نوشت : از هر كارى كه اگر از كننده آن درباره اش بازخواست شود، انكارش كند و يا پوزش خواهد، بپرهيز و آبروى خود را آماج تيرهاى سخن [مردمان] قرار مده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه اى به قثم بن عباس، كارگزار خود در مكّه ـ نوشت : زنهار از انجام كارى كه باعث عذرخواهى تو شود، و هنگام برخوردارى از نعمتها سرمست مشو و در گاه سختى و تنگدستى، سستى به خود راه مده. و السلام.
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام : زنهار از كارى كه از آن پوزش بخواهى؛ زيرا مؤمن نه بدى مى كند و نه پوزش مى خواهد و منافق هر روز بدى مى كند و پوزش مى طلبد.
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام : از آنچه كه باعث عذرخواهى مى شود، بپرهيز.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن عسکری عليه ‏السلام : :

لايَشْغَلَكَ رِزْقٌ مَضـْمُونٌ عَـنْ عَـمَلٍ مَفـْرُوضٍ؛

مبادا روزى تضمين شده (كه در هرحال به تو مى‏ رسد) تو را از كار واجب باز دارد.

تحف العقول: ص489

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461