کتابخانه احادیث شیعه

كسى كه بيمار شود و شِكوه نكند

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرمود: هر كه سه روز بيمار شود و از آن به هيچ يك از عيادت كنندگانش شكوه نكند، گوشت و خونى بهتر از آن گوشت و خونى كه دارد جايگزينش كنم. پس، اگر او را عافيت بخشم، عافيتى بدون گناهش دهم و اگر جانش را بستانم، او را به جوار رحمت خود برم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : كسى كه يك شبانه روز بيمار شود و به عيادت كنندگان خود شكوه نكند، خداوند در روز قيامت او را با خليل خود، ابراهيم خليل الرحمان، برانگيزد تا همچون برق جَهان از صراط بگذرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس دردى را كه به او رسيده است سه روز از مردم پنهان بدارد و به خدا شكايت كند، بر خداست كه او را از آن درد بهبود بخشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بيمار، در زندان خداست [و ]تا زمانى كه نزد عيادت كنندگان خود شكوه نكند، گناهانش پاك شود.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : هر كس درد و بلايى را كه گرفتار آن شده است از مردم پوشيده بدارد و از آن به درگاه خداوند عزّ و جلّ شِكوه كند، بر خداست كه او را از آن بلا (بيمارى) عافيت بخشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : شكايت [از بيمارى] اين نيست كه آدمى بگويد: ديشب بيمار شدم، يا ديشب دردمند و ناخوش بودم. بلكه شكايت اين است كه بگويد: به چنان دردى گرفتار شده ام كه هيچ كس گرفتار آن نشده است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام جواد عليه‏ السلام : :

مَنْ زارَ عَمَّتى بِقُم فَلَهُ الجَنَّةُ؛

كسى كه عمّه ‏ام را در قم زيارت كند او اهـل بهشت است.

سفينة البحار: ج2، ص376

چهل حدیث «قم و حضرت معصومه عليهاالسلام»

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454